fbpx

Category: Blog

Read More

Fotovoltaické panely AIKO Solar

Revoluce fotovoltaických panelů

AIKO Solar  představuje revoluční solární moduly All-back-contact s rekordní konverzní účinností 24,27 %, což znamená průlom v oblasti fotovoltaiky. Tyto moduly, které jsou nyní dostupné v České republice a jsme hrdí na to, že můžeme takto kvalitní panely instalovat našim zákazníkům. Panely AIKO Solar posouvají hranice výkonnosti solárních panelů díky unikátní technologii umístění všech elektrod na zadní stranu. Tento přístup eliminuje potřebu mřížkových čar na přední straně a zároveň zvyšuje výrobu elektřiny díky antireflexním povlakům.

AIKO je prvním výrobcem na trhu, jehož moduly M10 překonávají hranici 24 % účinnosti, což odpovídá rostoucí poptávce po vysoce účinných řešení. Společnost, která od svého vzniku v roce 2009 klade důraz na výzkum a vývoj, se stala lídrem v oblasti nových energetických technologií. Inovace jako technologie PERC a bifaciální články představují pouze část úspěchů, které vedly k vývoji technologie All-Back-Contact s výhradními právy duševního vlastnictví.

V naší nabídce najdete panely AIKO-450-MAH54Mb je vysoce výkonný panel, který dosahuje špičkové účinnosti díky užití solárních článků All-Back-Contact (ABC) vyvinutých společností AIKO. Atraktivní celočerný design bez kontaktů na přední straně článku je dělá vhodnými pro náročné domácnosti a zároveň je vhodný pro větší systémy, kde je důležitá maximální účinnost. panely jsou navíc oceněné cenami Intersolar Award a Red Dot Product Design Award, nevyžadují použití stříbra, což přispívá k udržitelnosti výroby a zabezpečení dodavatelského řetězce.

AIKO se zavazuje k dalšímu rozvoji solárních technologií, s cílem dosáhnout ještě vyšší účinnosti a podpořit ekologickou a efektivní výrobu energie. Naše produkty nabízejí zákazníkům významné výhody, včetně snížení potřebné plochy a pracnosti při instalaci, což je dělá ideální volbou pro moderní solární projekty.

Chci individuální cenovou nabídku zdarma

  Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

  Read More

  Nové podmínky dotace pro rodinné domy z Nové zelené úsporám

  Ministerstvo životního prostředí navyšuje finanční podporu domácností o 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Změny se netýkají výzvy Oprav dům po babičce, NZÚ Light nebo podpor pro bytové domy. Nové podmínky pro výzvu u rodinných domů jsou platné od 15.2.2024. 

  Zásadní změnou je maximální výše podpory na instalaci fotovoltaického systému, která je stanovena na 160.000 Kč na rodinný dům. Kvůli maximálnímu využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu je rezervovaný výkon ve Smlouvě o připojení omezen na maximálně 50% instalovaného výkonu.  

  U elektromobility je výše podpory stanovena na 15.000Kč na rodinný dům a nelze o ni žádat samostatně. Žadatel musí podat žádost pouze v kombinaci s tepelným čerpadlem nebo fotovoltaickou elektrárnou. 

  Dotace 125.000 Kč lze dosáhnout při koupi tepelného čerpadla s podporou fotovoltaické elektrárny. Podpora je poskytována na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla. V případě tepelného čerpadla s podporou fotovoltaické elektrárny musí být instalován ohřívač teplé vody o celkovém objemu min. 400 litrů. 

  V platnosti zůstávají bonusy pro kraj Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský a pro znevýhodněné obce 10 % z celkové výše podpory. V případě čerpání dotace 160.000 Kč se tedy může dotace vyšplhat až na částku 176.000 Kč. Nově platí kombinační bonus 30.000 Kč při kombinaci zateplení a fotovoltaické elektrárny. Na napojení bojleru o objemu min. 120 litrů vody k fotovoltaickému systému lze čerpat bonus 10.000 Kč. Stejně tak je možné čerpat bonus za kombinaci opatření. Jedná se o bonus 10.000 Kč za kombinaci.  V případě kombinace FVE systému a tepelného čerpadla se k celkové výši podpory připočte bonus 10.000 Kč.

  Read More
  Modern house with solar panels on the roof at sunset. Generative AI

  Dotace pro bytové domy

  Pro bytové domy je možné využít program Nová zelená úsporám. Program je rozdělen do několika oblastí podpory. Na pořízení solárních systémů nebo tepelného čerpadla je možné využít podporu z oblasti C. Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily řeší oblast D.

  Výše podpory je stanovena na 15 tis. Kč na každou kilowattu výkonu fotovoltaických panelů. Výše dotace na baterie je 10 tis. Kč na každou kilowatthodinu jejich kapacity. Minimální kapacita baterií v kWh je 0,5násobek špičkového výkonu fotovoltaických panelů v kWp. Maximální podporovaná kapacita baterií činí 1,5násobek špičkového výkonu fotovoltaických panelů v kWp. Dále zde platí, že za bytovou jednotku sdílející vyrobenou elektrickou energii z fotovoltaického systému je stanovena podpora 10 tis. Kč.

  Podporu je možné využít také na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily. Výše podpory je stanovena na 25.000 Kč na dobíjecí bod. Maximální počet podporovaných dobíjecích bodů se musí rovnat počtu bytových jednotek v domě.

  V případě výměny současného zdroje tepla za tepelné čerpadlo se maximální výše podpory stanoví jako součet jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny.  V případě využití tepelného čerpadla vzduch – voda pro vytápění a ohřev vody je výše dotace 60 tis. Kč na bytovou jednotku.

  Bonusy

  Realizace opatření v bytových domech nacházejících se v obcích podporovaných státem nebo ve znevýhodněných krajích (Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký) je podpořeno bonusem 10 % z celkové výše dotace. Při kombinaci více opatření – například fotovoltaika + nabíjecí stanice je opatření podpořeno bonusem 20 tis. Kč.

  Read More
  default

  Dotace pro firmy

  V rámci avizovaných čtyř výzev v programu RES+ (Modernizačního fondu) můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických elektráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 1 MWp, i nad něj na střechy či zem. Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu a maximální výše dotace je 370 mil. Kč na projekt.

  Dotaci lze žádat na stavební práce, dodávky a služby, činnosti odborného technického dozoru a BOZP. Dále jsou podporované samostatné projekty FVE s jedním místem do distribuční nebo přenosoví soustavy a sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE. Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.

  O dotaci mohou žádat Právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

  Hlavní podmínky pro získání dotace:

  Při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.

  Dotace pro firmy v programu Úspory energie:

  Dotační program Úspory energie, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK) přináší peníze na technologickou i stavební modernizaci podnikům všech velikostí. V důsledku této modernizace musí dojít k úspoře energie v daném podniku. Jsou podporovány projekty i z řad žadatelů v oblasti cestovního ruchu (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály/objekty či muzea apod.). Dotace ve výši až 200 mil. korun může výrazně snížit vaši konečnou spotřebu energie.

  Lze ji čerpat na výměnu energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov, zateplení budov vč. střechy, výměna oken, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, tepelná čerpadla apod., zavedení a modernizace systémů měření, využití odpadní energie ve výrobních procesech a na projektová dokumentace a energetické posudky.

  Dotace na úspory energie můžete čerpat v rozmezí 0,5 – 200 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu:

  Procentuální výše podpory pro VI. výzvu v rámci programu Úspory energie:

  Dotační projekt musí nejdříve navrhovat reálná řešení energetických úspor ve firmě. Zároveň při tom musí splnit kritéria nastavená programem Úspory energie. Obojí je poté třeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu. Pro získání dotace je třeba:

  Máte zájem o FVE pro Vaši firmu?

  Stačí vyplnit formulář a my se o vše postaráme

   Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

   Read More

   Komunitní energetika

   Komunitní energetika: Budoucnost energetické soběstačnosti

   Komunitní energetika nabízí novou éru v oblasti výroby a sdílení energie, a to přímo mezi uživateli. Tento model, podporovaný nejnovějšími legislativními změnami, otevírá dveře k novým možnostem využívání obnovitelných zdrojů energie a ke snižování energetických výdajů.

   Co je komunitní energetika?

   Jedná se o systém, kde skupina lidí vyrábí a sdílí energii, získanou z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely na střechách. Tento koncept zahrnuje tři klíčové prvky: aktivní zákazníky, energetická společenství a sdílení energie.

   Aktivní zákazníci a energetická společenství

   Aktivní zákazník může být jednotlivec nebo skupina až deseti osob, kteří společně vyrábějí a sdílí energii. Energetická společenství pak mohou mít až 1000 členů a umožňují sdílení energie ve větším měřítku, což je ideální pro nákladnější projekty, jako jsou větrné farmy.

   Výhody komunitní energetiky

   1. Úspory nákladů: Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů může výrazně snížit výdaje za energie.
   2. Energetická nezávislost: Tento model posiluje energetickou soběstačnost a snižuje závislost na externích dodavatelích.
   3. Ochrana životního prostředí: Komunitní energetika podporuje snížení emisí skleníkových plynů a boj proti změně klimatu.

   Legislativní podpora a budoucnost

   S nedávným schválením novely zákona, která umožňuje sdílení vlastní vyrobené energie, otevírá se cesta k širšímu uplatnění komunitní energetiky. Tato změna představuje krok vpřed pro energetickou soběstačnost a ekologické způsoby výroby energie v České republice.

   Komunitní energetika není jen o snížení nákladů na energii; je to také cesta k větší energetické nezávislosti a k lepší ochraně našeho životního prostředí. Tento model je budoucností udržitelného a společně sdíleného energetického řešení.

   Chci individuální cenovou nabídku zdarma

    Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

    Read More

    Starý kotel? Čeká Vás povinná výměna?

    Změny ve vytápění, na které nelze zapomenout

    Poslední legislativní opatření omezující využívání zastaralých kotlů na pevná paliva přinášejí řadu nových otázek. V našem nejnovějším článku přinášíme komplexní přehled tohoto klíčového opatření a napíšeme si i nějaké tipy, jak se na něj připravit.

    Omezení platí pro některé typy kotlů

    Podle nového zákona o ochraně ovzduší bude v určitých případech zakázáno používat kotle na pevná paliva. Bude se to týkat těchto kotlů:

    1. Pro kotle vyrobené před rokem 2000, kdy emisní třídy nebyly běžné.
    2. Pro samostatně vyrobené kotle.
    3. Pro kotle spadající do 1. nebo 2. emisní třídy.

    Změny se dotknou všech majitelů kotlů, bez ohledu na to, zda jsou v domácnostech nebo firmách. Pro vytápění budou nově povoleny pouze kotle s emisní třídou 3 a vyšší, nebo kotle splňující ekodesign.

    Lokální topidla zůstávají beze změny

    Pro majitele kamen, krbů a jiných lokálních topidel, která slouží k místnímu vytápění, zůstává situace nezměněna. Povinná výměna se na tato zařízení nevztahuje, což je pozitivní zpráva.

    V této souvislosti je důležité si uvědomit rozdíl mezi kotly a lokálními topidly. Kotel je zařízení připojené k otopnému systému, které rozvádí teplo po nemovitosti, zatímco lokální topidla, jako jsou krby, kamna, krbová kamna, vařiče nebo sporáky, slouží k přímému vytápění prostoru, kde jsou nainstalována.

    Jak zjistit emisní třídu svého kotle?

    Pokud se chcete ujistit, zda se nová pravidla týkají vašeho kotle, existuje jednoduchý způsob, jak to ověřit. Stačí se podívat na štítek na vašem kotli nebo do jeho dokumentace. Pokud najdete informaci, že váš kotel splňuje alespoň emisní třídu 3, nemusíte se starat o jeho výměnu. V opačném případě, pokud váš kotel spadá do emisní třídy 1 nebo 2, je třeba zvážit jeho výměnu.

    Pokud na vašem kotli není žádný štítek, je to pravděpodobně známka toho, že byl vyroben před rokem 2000, kdy emisní třídy nebyly běžné. V případě, že nemáte dokumentaci nebo jste ztratili štítek, ale jste si jisti, že váš kotel splňuje minimálně emisní třídu 3, můžete vyplnit čestné prohlášení a požádat o kontrolu od revizního technika. Pokud kontrola prokáže, že kotel splňuje emisní požadavky, můžete jej nadále provozovat na základě revizní zprávy.

    Termíny pro výměnu kotlů

    Původní termín pro platnost nového nařízení byl stanoven na 1. září 2022. Avšak kvůli výkyvům cen a nestabilitě na světových trzích byl tento termín posunut o 2 roky, na 1. září 2024.

    I přes tento odklad je důležité si uvědomit, že původní termín byl stanoven s desetiletým předstihem. Dokonce i přes posun termínu odborníci upozorňují, že stále velké množství domácností využívá kotle, které nesplňují nová kritéria.

    Při plánování výměny je třeba brát v úvahu, že doba dodání nového kotle může být prodloužena až o jeden rok kvůli nedostatku materiálu a odborníků. Z tohoto důvodu je vhodné objednat nový vytápěcí systém co nejdříve, abyste si zajistili termín a cenu.

    Sankce za nedodržení pravidel

    Pokud i po 1. září 2024 budete nadále využívat nepovolený kotel, hrozí vám pokuta až do výše 50 000 Kč. Opakované pokuty mohou pokračovat, dokud problém nebudete odstranit.

    Jak nahradit starý kotel?

    Pokud máte kotel na tuhá paliva, mějte na paměti, že již nejsou dostupné kotle s emisními třídami 3 a 4. Od roku 2020 jsou nové kotle označovány podle ekodesignu.

    Pokud máte plynový kotel, mějte na paměti stoupající ceny plynu a nejistou dostupnost. Státní podpora plynových kotlů byla ukončena, a již není dostupný žádný státní příspěvek na nový plynový kotel.

    Ideálním řešením je přechod na vytápění z obnovitelných zdrojů energie, jako je tepelné čerpadlo. Na jeho pořízení můžete získat až 140 000 Kč státní dotace.

    Získejte finanční podporu na nový kotel nebo tepelné čerpadlo!

    Pokud nemáte dostatek finančních prostředků na nákup nového a ekologičtějšího topného systému, není důvod k obavám. Stát může přispět až 50 % nákladů na výměnu, pokud se zapojíte do programu Nová zelená úsporám.

    Pokud se rozhodnete pro kotel na biomasu, můžete získat až 80 000 Kč státní dotace. V případě volby tepelného čerpadla a připojení k fotovoltaickému systému můžete dokonce získat až 140 000 Kč.

    Při rozhodování mezi kotlem na biomasu a tepelným čerpadlem nezapomínejte brát v úvahu provozní náklady. Zatímco nový kotel může být sice levnější pořizovací náklady, musíte počítat s náklady na palivo. Tepelné čerpadlo naopak vytváří teplo z volného vzduchu, což je nejen ekonomické, ale také udržitelné řešení.

    Zjistěte více o tepelných čerpadlech a dostupných dotacích

    Pokud uvažujete o tepelném čerpadlu a máte zájem uniknout starostem s výměnou a náklady na palivo, naše odborníci jsou zde, aby vám pomohli. Navíc, se postaráme o instalaci moderního tepelného čerpadla značky Viessmann, a to bez starostí o jeho údržbu.

    Před samotnou instalací provedeme důkladné zhodnocení vašeho stávajícího vytápěcího systému, zohledníme provozní náklady a tepelné ztráty vaší nemovitosti. Bereme v úvahu velikost domu, počet obyvatel, požadavky na ohřev a další individuální faktory. Na základě těchto informací vám doporučíme tepelné čerpadlo, které optimálně vyhovuje vašim potřebám. Druhů tepelných čerpadel je velká spousta, nám se zatím nejvíce osvědčili tepelná čerpadla vzduch/voda a tepelná čerpadla země/voda. Modelů tepelných čerpadel je celá plejáda, my vám ale vybereme a doporučíme to pravé pro Vás.

    Pokud máte zájem o výměnu kotle na biomasu nebo instalaci tepelného čerpadla, neváhejte nás kontaktovat. Jsme zde, abychom vám poskytli podrobné informace a pomohli vám při rozhodování o optimálním topném systému pro vaši domácnost či firmu.

    Chci individuální cenovou nabídku zdarma

     Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

     Read More

     Fotovoltaika do 50 kW bez stavebního povolení

     Nový zákon o fotovoltaických elektrárnách: volnější pravidla a větší limity

     V České republice jsou velké změny v oblasti solární energetiky. Vláda schválila zvýšení limitu pro instalaci elektráren na střechách rodinných a bytových domů, firemních objektů až na 50 kWp, a to bez nutnosti povolení stavebního úřadu a licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tato změna přináší řadu pozitivních výhod pro domácnosti, firmy a dokonce i majitele elektromobilů.

     Česká republika zaostává za většinou západní Evropy v oblasti využití solární energie. Jedním z kroků k překlenutí této mezery jsou volnější pravidla pro instalace malých fotovoltaických elektráren. Dosud bylo možné provádět tyto instalace s minimem administrativy a razítek u elektráren o výkonu do 10 kilowatt. Od roku 2022 je hranice pro bezproblémovou instalaci fotovoltaické elektrárny až 50 kW, což je pětinásobek nynějších limitů.

     Jaké výhody tato změna přinese?

     Zvýšení limitu pro instalace fotovoltaiky má několik pozitivních důsledků:

     1. Rozvoj solární energetiky: Zvýšený limit otevírá cestu pro více rodinných domů a firem, aby investovali do větších fotovoltaických systémů. Tím pádem se zvýší využití solární energie a sníží se závislost na fosilních palivech.
     2. Větší úspory pro domácnosti: Větší instalace fotovoltaiky umožní domácnostem dosahovat vyšších úspor na elektřině. To je zejména atraktivní pro majitele elektromobilů, kteří mohou využít tuto energii k nabíjení svých vozidel.
     3. Budoucnost přebytků energie: Pokud bude někde vznikat během léta výraznější přebytek energie, může se tato energie prodat. To otevírá možnost pro domácnosti vytvořit si přivýdělek díky vlastní energii.
     4. Možnost rozvoje komunitní energetiky: I když jsme zatím v začátcích, existuje potenciál pro budování nezávislých energetických komunit, kde by se energie sdílela mezi sousedy a obyvateli.

     Výzva pro distribuční sítě

     Jedním z potenciálních problémů, který se může objevit, je kapacita distribuční soustavy. V některých oblastech už dnes dosahuje svého maxima a bez posílení přípojek budou nové fotovoltaické elektrárny obtížně připojitelné. I když se to týkalo původních maximálních hodnot instalovaných výkonů, tedy do 10 kilowatt, je jasné, že budou potřeba investice i v tomto směru. Pro majitele elektromobilů dobrá zpráva.

     Kromě firem budou mít především majitelé elektromobilů prospěch z tohoto zvýšení limitu. Elektromobily mají větší spotřebu než celé domácnosti, a tak mohou bez problémů zužitkovat veškeré přebytky energie. Malé elektrárny s okamžitým výkonem 10 kWp by pro nabíjení elektromobilů určitě nestačily, a to zejména v případě plug-in hybridů s bateriemi o kapacitě kolem 17 kWh nebo elektromobilů s bateriemi klidně i 80 kWh.

     Toto opatření může přinést mnoho výhod pro domácnosti, firmy a životní prostředí, zatímco i zvýší využití solární energie v České republice

     Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny?

     Read More

     Vytápění pomocí tepelného čerpadla

     Tepelná čerpadla od společnosti ILIOS: spojujeme inovace a udržitelnost

     Když mluvíme o snižování energetické závislosti a zvyšování efektivity využití energie, tepelná čerpadla jsou v první linii. Jako společnost ILIOS přinášíme do svého portfolia tepelná čerpadla, která jsou základním stavebním kamenem pro dosažení energetické nezávislosti v domácnostech i průmyslových objektech.

     Tepelná čerpadla a Fotovoltaické Elektrárny: Spolupráce pro Energetickou Nezávislost

     Jedním z klíčových prvků v procesu snižování energetické závislosti je propojení tepelných čerpadel s fotovoltaickými elektrárnami (FVE). Fotovoltaické elektrárny dodávají elektřinu pro domácnosti a průmyslové objekty, ale co když můžete tuto elektřinu efektivně využít i pro vytápění a ohřev teplé vody? Spojením těchto dvou systémů můžete dosáhnout značných úspor a rychlejší návratnosti investice.

     Společnost ILIOS si pro tuto vizi zvolila partnerskou spolupráci s německou rodinnou firmou Viessmann, jedním z předních evropských výrobců tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla od Viessmann využívají regenerativní energii ze země, slunce, spodní vody a vzduchu. My nabízíme tepelná čerpadla od společnosti Viessmann druhu vzduch/voda a nebo země/voda. Snižují spotřebu fosilních paliv, šetří cenné zdroje a snižují emise CO2, což má pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a životní prostředí.

     Rozmanitost Nabídky Tepelných Čerpadel

     Výběr správného tepelného čerpadla je klíčovým faktorem pro dosažení energetické nezávislosti. Společnost ILIOS nabízí široké portfolio tepelných čerpadel, která mohou být přizpůsobena individuálním potřebám. Různé typy tepelných čerpadel využívají různé zdroje energie, jako je vzduch, země, spodní voda nebo slunce, a jsou vhodná pro různé stavební a geologické podmínky. 

     Tepelná čerpadla jsou ekologická a ekonomicky výhodná volba, zejména pokud využívají elektřinu vlastní výroby. Jsou vhodná jak pro novostavby, tak pro modernizaci existujících budov.

     Jak tepelná čerpadla vzduch/voda fungují?

     Princip, jakým tepelná čerpadla vzduch/voda fungují, lze srovnat s chladničkou. Zatímco chladnička odvádí teplo ven, tepelné čerpadlo přivádí teplo z okolního prostředí do místnosti. Tepelná čerpadla aktivně odebírají energii ze vzduchu, spodní vody nebo země a tuto energii přeměňují na teplo pro vytápění a ohřev teplé vody. Tento proces probíhá pomocí kompresoru a chladiva. Celý cyklus se neustále opakuje, což zajišťuje stálý zdroj tepla.

     Spojení tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren představuje inovativní cestu k energetické nezávislosti. Jako spolčenost spolupracující s Viessmann, nabízíme širokou škálu tepelných čerpadel, která mohou být přizpůsobena individuálním potřebám a podmínkám. Tato řešení nejenže šetří energii a snižují emise CO2, ale také přispívají k dlouhodobé úspoře nákladů. Pro více informací o našich tepelných čerpadlech a fotovoltaických elektrárnách nám zanechte kontakt vyplněním formuláře níže.

     Chci individuální cenovou nabídku zdarma

      Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

      Read More

      Dotace na tepelné čerpadlo i fotovoltaiku?

      Mám již dotaci na fotovoltaiku, je možná i dotace na tepelné čerpadlo?

      Pokud jste již získali dotaci pro svou fotovoltaickou elektrárnu na rodinný dům, neobávejte se, že budete muset čelit nedostatku podpory pro tepelné čerpadlo a financovat jej sami. Ve skutečnosti je to přesně naopak. I po získání dotace pro fotovoltaickou elektrárnu můžete nadále podporovat svoji energetickou nezávislost a získat finanční podporu pro tepelné čerpadlo. Tato dotace zásadním způsobem usnadní náklady spojené s tepelným čerpadlem a navíc, pokud jste rezidentem Ústeckého, Moravskoslezského nebo Karlovarského kraje, může být tato dotace dokonce vyšší.

      Pro ty, kteří nežijí v těchto třech vyjmenovaných regionech, může dotace dosáhnout až 100 000 Kč. Avšak pro obyvatele těchto tří konkrétních oblastí, kde je rozvoj obnovitelných zdrojů energie prioritou, může dotace dosáhnout až 110 000 Kč.

      Tato dotace je zvláště zaměřena na rodinné domy, kde je spojení fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla zabezpečeno dalším systémem, nazývaným PV měřič. Tento měřič zajistí účinnou synergii mezi fotovoltaickou elektrárnou a tepelným čerpadlem. Díky této symbióze těchto dvou zdrojů energie budete moci nejen žádat o výhodnější dotaci až 140 000 Kč, ale také budete schopni prodávat více přebytkové elektřiny zpět do sítě. To významně urychlí návratnost vaší investice do obnovitelných zdrojů energie a zároveň zvýší vaši energetickou nezávislost.”

      Kotle, kamna a tepelná čerpadla

      Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do topné soustavy.

      Kdo může žádat?

      Kolik získáte?

      Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny?

      Read More

      Rozšíření fotovoltaiky o tepelné čerpadlo

      Výhody Kombinace Fotovoltaiky a Tepelného Čerpadla pro Vaši Energetickou Nezávislost

      Zlepšení soběstačnosti a snížení energetické závislosti

      Pokud hledáte způsob, jak dosáhnout energetické nezávislosti pro váš domov nebo komerční objekt, kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla může být odpovědí. Fotovoltaické panely jsou schopny produkovat elektrickou energii po celý rok, ale většina této energie je vyráběna během teplých měsíců. Naopak, tepelné čerpadlo je ideálním způsobem, jak snížit energetickou náročnost v zimních měsících. Jak to funguje? Při spojení těchto dvou technologií může tepelné čerpadlo spotřebovat elektřinu vyrobenou fotovoltaikou, což snižuje vaši energetickou závislost na externích zdrojích.

      Vysoký topný faktor (COP)

      Jednou z hlavních výhod tepelného čerpadla oproti jiným způsobům vytápění je jeho vysoký topný faktor, označovaný jako COP (Coefficient of Performance). COP měří poměr mezi energií dodanou a energií získanou. Například tepelná čerpadla Viessmann mohou mít COP až 5,3. To znamená, že pokud dodáte tepelnému čerpadlu 1 kW elektrické energie, tato technologie vám poskytne teplo o energetické hodnotě až 5,3 kW.

      Víc než jen vytápění: Tepelné čerpadlo místo klimatizace

      Tepelná čerpadla, zejména od společnosti Viessmann, jsou mnohostrannými zařízeními, která mohou být využita nejen pro vytápění objektu, ale také pro jeho chlazení. To znamená, že můžete využívat přebytky energie vyrobené fotovoltaikou nejen k vytápění, ale také k ochlazování interiéru vašeho domu nebo budovy. Tímto způsobem můžete snížit náklady na klimatizaci a zároveň provoz tepelného čerpadla je ekonomicky efektivnější.

      Různé možnosti propojení

      Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla může být provedena několika způsoby:

      1. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo bez komunikace: Pokud nevytvoříte komunikaci mezi fotovoltaikou a tepelným čerpadlem, může se tepelné čerpadlo chovat jako běžný spotřebič. Tepelné čerpadlo bude spotřebovávat elektrickou energii vyrobenou fotovoltaikou, pokud ji v daný okamžik potřebuje, což může být neefektivní.
      2. Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla pomocí Wattrouteru: Tato možnost je sofistikovanější. Wattrouter nebo jiný nadřazený systém může měřit tok energie v domě a využít přebytky vyrobené fotovoltaikou k ohřevu vody nebo jiným účelům. To může snížit náklady na vytápění a prodloužit životnost tepelného čerpadla.
      3. 100% propojení fotovoltaiky a tepelného čerpadla: Tepelná čerpadla Viessmann lze přímo propojit s fotovoltaikou pomocí speciálního smartmetru. Tímto způsobem mohou oba systémy spolupracovat a reagovat na aktuální situaci, což zvyšuje efektivitu a umožňuje až 80% úsporu energie.

      Vyplatí se kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

      Pokud vážně zvažujete výměnu stávajícího zdroje tepla, například elektrokotle, za tepelné čerpadlo s dostatečně vysokým topným faktorem (COP minimálně 4), můžete očekávat snížení nákladů na vytápění objektu o 30-40%. A pokud propojíte tepelné čerpadlo značky Viessmann s fotovoltaikou, můžete pokrýt až 75% celkových nákladů na energii. Můžete dokonce prodávat přebytky energie do sítě a získat příjmy z prodeje na trhu s elektrickou energií.

      Příklad z praxe: Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla v Dolních Věstonicích

      Spojením sil tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny se pyšní zákazník v Dolních Věstonicích. Dům v původním stavu s elektrokotlem měl za sebou roční energetickou spotřebu dosahující 8 MWh. Z tohoto množství bylo téměř 5 MWh ročně vyčleněno na vytápění a ohřev teplé vody. Po instalaci tepelného čerpadla se situace rychle změnila a celková energetická spotřeba domu klesla na 5,5 MWh ročně.

      Dalším krokem k energetické efektivitě bylo instalování fotovoltaických panelů s výkonem 10 kWp, které za jediný rok dokázaly vygenerovat úctyhodných 9,5 MWh elektřiny. Co však tuto inovaci dělá opravdu výjimečnou, je využití vyrobené elektřiny. Majitelé domu se stali mistry ve využívání přibližně 50 % této vyrobené elektřiny pro své vlastní potřeby, což pokrývalo přibližně 65 % celkových energetických potřeb v domácnosti. Zbývající přebytečná energie byla prodávána zpět do elektrické sítě, což nejenže pokrylo veškeré náklady na distribuci a hlavní jistič, ale také zanechalo něco málo navíc v rodinném rozpočtu. Celkově řečeno, kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů nejenže ušetřila majitelům peníze, ale také jim přinesla příjmy díky prodeji přebytečné energie.

      Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny?