Dotace až 90 000 Kč

Solární ohřev vody

NZÚ LIGHT

Získejte až 90 000 Kč na podporu pro zelenější domácnost!

Představujeme vám dotační program Nová zelená úsporám Light! Nízkopříjmové domácnosti mají nyní jedinečnou příležitost získat až 90 000 Kč na termické nebo fotovoltaické systémy pro ohřev vody. Chcete vědět, jak získat tuto podporu a zda na ni máte nárok? Rádi vám poradíme a pomůžeme vám vyřídit dotaci.

Náš tým odborníků se postará o všechny administrativní záležitosti, abyste mohli využít maximum této nabídky. Program je otevřen pro všechny, kdo chtějí přispět k udržitelnějšímu životnímu stylu.

Fotovoltaika pro ohřev vody

Neztrácejte čas, ať už jste senioři nebo rodiny s příspěvkem na bydlení. Využijte dotační program NZÚ Light ve výši 90 000 Kč a snižte své náklady za energie ještě dnes. Podrobnosti o programu a jak na něj zažádat najdete u nás.

Naše solární systémy dokáží pokrýt až 80 % spotřebovaného tepla na ohřev vody, což domácnostem umožňuje ušetřit tisíce korun. V případě čtyřčlenné domácnosti se úspora může vyšplhat až na 17 000 Kč za rok. Dovolte Slunci, aby vám pomohlo snižovat náklady a přispělo k udržitelnější budoucnosti.

Oproti standardnímu programu Nová zelená úsporám je nyní vše jednodušší. Nemusíte mít naspořenou hotovost předem. Dotace se vyplácí formou zálohy ve výši až 90 000 Kč ještě před zahájením stavebních prací a může pokrýt až 100 % nákladů.

Kdo může žádat?

Kolik je možné získat:

Nejčastější dotazy:

Může být FVE ohřev vody žadatele připojen k distribuci s přetokem nebo bez přetoku do sítě?

Ano, ale podporovaný systém musí sloužit především pro ohřev teplé vody. Systém musí být vybaven takovou regulací, která upřednostní využití pro ohřev vody v el. bojleru nebo akumulační nádrži. Přebytky lze využít libovolně. V takovém případě je nutné upozornit, že popsaný systém bude nákladnější a dotace pokryje jen část nákladů. Pro tyto FV systémy může být výhodnější podpora fotovoltaických systémů ve standardním programu Nová zelená úsporám, která může dosáhnout až 200 tis. Kč. Obě podpory nelze čerpat současně.

Pokud bude instalovaný systém sloužit pro výrobu el. energie a bude propojen s distribuční sítí, musí být jeho instalace schválena správcem distribuční sítě v místě instalace (zpravidla ČEZ, EG.D, PRE) a musí být dodrženy podmínky jeho připojení. Podporu v programu NZU-Light nelze žádat na FV systémy, k jejichž provozu žadatel má nebo bude mít přidělenou licenci, protože v takovém případě se jedná o podnikání a žádost by musela být podána v režimu veřejné podpory, ta je však v programu NZU-Light vyloučena.

Můžeme čerpat dotaci na NZÚ light pokud již zákazník čerpal podporu z NZÚ na fotovoltaický systém?

Pokud žadatel instaluje systém na ohřev vody z programu NZÚ Light, může si následně zažádat v programu NZÚ na fotovoltaický systém na výrobu elektrické energie s bateriemi. Musí se však jednat o dva na sobě nezávislé systémy a fotovoltaický systém na výrobu elektrické energie nesmí být napojen na ohřev vody. V tom případě se jedná o systémy s různým účelem využití, ohřev vody/výroba elektřiny. Stejně tak je tomu i naopak, když už žadatel má podpořený fotovoltaický systém na výrobu elektrické energie s bateriemi (opět bez napojení na ohřev vody), může si zažádat v NZÚ Light na systém na ohřev vody.

Může být do minimálního akumulačního objemu 45l/kWp započítán objem stávajícího bojleru?

Pokud je stávající bojler navrhovaným systémem přímo ohříván, tj. je na něj napojen vnitřní výměník nebo elektrické topné těleso ohřívače, pak ano.

Chci individuální cenovou nabídku zdarma

    Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.