fbpx
Zařídíme vše za Vás!

Vyřidíme Vám dotaci NZÚ s veškerou administrací

Dotace
Fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům

Jedná se o dotaci na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Kdo může žádat
Kolik můžete získat
Fotovoltaická elektrárna pro bytový dům

Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se stanoví jednoduchým způsobem, a to 8 000 Kč za každý 1 kWp instalovaného výkonu a 8 000 Kč za každý 1 kWh el. akumulačního systému. Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, pro ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu.

Kdo může žádat
Kolik získáte

Zařídíme pro Vás dotaci včetně administrace!

Chci individuální cenovou nabídku zdarma

    Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.