fbpx
Zařídíme vše za Vás!

Vyřidíme Vám dotaci NZU s veškerou administrací

Dotace
Rodinné domy a bytové domy​
Fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům
 • Jedná se o dotaci na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.
Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
 • Vlastníci novostaveb
Kolik můžete získat
 • – Základní podpora 35 000 Kč
 • – Základní podpora s využitím tepelného čerpadla – 60 000 Kč
 • – Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 8 000 Kč
 • – Za 1 kWh el. akumulačního systému – 8 000 Kč
 • – Dotace 35 000 – 176 000 Kč

Postaráme se o vše tak, abyste se mohli soustředit jen na to co děláte rádi!

Zařídíme pro Vás dotaci včetně administrace!

Fotovoltaická elektrárna pro bytový dům
 • Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se stanoví jednoduchým způsobem, a to 10 000 Kč za každý 1 kWp instalovaného výkonu a 15 000 Kč za každý 1 kWh el. akumulačního systému. Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, pro ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu.
Kdo může žádat
 • – Vlastníci stávajících bytových domů
 • – Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • – Pověření vlastníci jednotek
Kolik získáte
 • Výsledná dotace závisí na instalovaném výkonu 
 • Za každý 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za každý 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč

Designová tepelná čerpadla

Kotle, kamna a tepelná čerpadla
 • Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do topné soustavy.
Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
Kolik získáte
 • – Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva    – 80 000 Kč
 • – Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • – Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 30 000 Kč
 • – Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním
 • výměníkem – 45 000 Kč
 • – Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • – Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • – Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody     připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • – Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
 • – Plynový kondenzační kotel – 35 000 Kč
 • – Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč
 • Dotace 30 000 – 100 000 Kč

Jsme Vašimi průvodci na cestě za  energetickou nezávislostí!

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat

Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu. Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.

Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz.

Kolik získáte
 • Výše podpory je 15 000 Kč na jeden dobíjecí bod
 • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům
 • Dotace 15 000 Kč
Jak získat dotaci?
 • Při výběru technologií od ILIOS stačí jediné – oslovit nás jako specialistu.
 • Se vším ostatním, si již poradíme.
 • Jsme registrováni v seznamu specialistů jako dodavatel fotovoltaických elektráren a zpracovatel energetických hodnocení (odborných posudků).
 • Jsme tak schopni provést Vás dotací NZÚ od začátku do konce.

Nenašli jste odpověď na to, co jste hledali? Prohlédněte si časté otázky a odpovědi!

Máte otázky? Zavolejte nám: +420 792 755 011  

Jsme Vašimi partnery na cestě za energetickou nezávislostí …