fbpx

Fotovoltaické elektrárny a stavební povolení

Je nutné stavební povolení pro domácí fotovoltaickou elektrárnu?

Plánujete si pořídit fotovoltaickou elektrárnu a tápete v tom, jaká povolení pro ni potřebujete? Licenci pro výrobu elektřiny, územní rozhodnutí, nebo dokonce stavební povolení? Přečtěte si, co všechno musí elektrárna splňovat, jaké změny platí od ledna 2023 a zda je nutné mít pro domácí fotovoltaickou elektrárnu stavební povolení.

Co se v článku dozvíte:

Jaká povolení jsou pro fotovoltaickou elektrárnu potřeba

Jaké povolení bude právě vaše fotovoltaická elektrárna potřebovat nebo zda k ní bude nutné zajistit stavební povolení, záleží na několika faktorech, které si vysvětlíme v článku. Nejdřív ale pojďme objasnit základní pojmy, se kterými se při instalaci fotovoltaické elektrárny (nebo při jakékoliv jiné stavbě) můžete setkat – stavební povolení a územní rozhodnutí.

Co je to stavební povolení

Stavební povolení je souhlas s realizací stavby nebo stavební úpravy, který se vydává na základě stavebního řízení. Určuje podmínky, za jakých je možné stavbu realizovat a užívat. Při stavebním řízení se posuzuje konkrétní podoba stavby, její technické parametry, bere se v úvahu i soulad s okolím a územním plánem, napojení na infrastrukturu a další faktory.

Stavební povolení vydává příslušný Stavební úřad. Jakmile stavební povolení nabyde platnosti, je nutné do 2 let zahájit schválenou stavbu.

Co je územní rozhodnutí

Územní řízení, které předchází územnímu rozhodnutí, je o něco jednodušší než stavební řízení. Zkoumá, jestli je záměr stavby v souladu s územním plánem, jakým způsobem ovlivní životní prostředí a jak zapadne do okolní zástavby nebo krajiny.

Kdy je potřeba stavební povolení pro fotovoltaickou elektrárnu

O nutnosti stavebního povolení na fotovoltaickou elektrárnu rozhoduje zejména to, jak ji vidí stavební zákon. Podle něj může fotovoltaická elektrárna být buď samostatnou stavbou, nebo změnou dokončené stavby. Podívejme se, jak se to uplatňuje v praxi.

Stavební povolení pro samostatně stojící fotovoltaickou elektrárnu

Jako samostatně stojící fotovoltaiku si můžeme představit například fotovoltaickou elektrárnu na poli, vinici, zkrátka takzvaně na zelené louce. Takový typ elektrárny se používá k pohánění průmyslových budov, firemních objektů i menších komunit.

Samostatně stojící fotovoltaická elektrárna je považována za samostatnou stavbu. Její realizaci musí umožňovat územní plán a fotovoltaická elektrárna nesmí snižovat kvalitu okolního životního prostředí. 

Dříve bylo potřeba pro tento typ fotovoltaické elektrárny získat územní rozhodnutí, a pokud výkon fotovoltaiky přesahoval 20 kW, pak rovněž stavební povolení. Novela, která vešla v platnost v lednu 2023, tyto požadavky ruší. Pokud jsou dodrženy podmínky, které zákon stanovuje pro instalaci fotovoltaiky jako stavební úpravy, a instalovaný výkon elektrárny nepřesahuje 50 kW, pak není nutné o povolení žádat.

Stavební povolení pro FVE na střeše budovy, která ji nevyužívá

Další variantou je umístění fotovoltaické elektrárny na střechu budovy, která nevyužívá vyrobenou elektřinu a slouží pouze jako nosná konstrukce pro fotovoltaiku. V takovém případě je fotovoltaická elektrárna stejně jako v první možnosti považována za samostatnou stavbu. Platí pro ni stejná pravidla jako pro fotovoltaickou elektrárnu na zelené louce. 

K situaci, kdy je fotovoltaická elektrárna umístěna na střeše budovy, která ji nevyužívá, může dojít například pokud je v oblasti nedostatek volných ploch, na kterých by bylo možné postavit volně stojící elektrárnu.

Domácí fotovoltaická elektrárna bez stavebního povolení

Dostáváme se k variantě domácí fotovoltaické elektrárny, která je umístěna na rodinném nebo bytovém domě, budově firmy a podobně. V takovém případě se většinou jedná o tzv. stavební úpravu a fotovoltaika je považována za technické zařízení stavby, stejně jako např. vytápění.

Aby bylo možné fotovoltaickou elektrárnu realizovat jako stavební úpravu, je potřeba, aby splňovala tyto podmínky:

  1.  Nezasahuje do nosných konstrukcí stavby.
  2.  Nemění způsob užívání stavby.
  3.  Nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.
  4.  Jsou splněny podmínky požární bezpečnosti podle prováděcího právního předpisu.
  5. Stavba není kulturní památkou.

Pokud fotovoltaika splní všechny uvedené podmínky a její instalovaný výkon nepřesahuje 50 kW, není potřeba stavební povolení, územní rozhodnutí ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud by některou z podmínek nesplnila, vztahuje se i na domácí fotovoltaickou elektrárnu povinnost ohlášení nebo získání stavebního povolení a následné kolaudace stavby. U střešních fotovoltaik ale většinou nebývá splnění požadavků problém.

Stavební povolení pro fotovoltaickou elektrárnu v chráněných zónách

Pokud plánujete instalovat fotovoltaickou elektrárnu v chráněné krajinné oblasti, v národním parku nebo v památkové zóně, platí pro ni jiná pravidla. Fotovoltaika totiž nesmí narušovat ráz krajiny nebo kulturní a historické hodnoty. 

Na fotovoltaickou elektrárnu v CHKO nebo památkové zóně potřebujete stavební povolení nebo ohlášení a územní souhlas. Stavební úřad v tomto případě spolupracuje s dalšími příslušnými orgány, jako je správa národního parku, správa CHKO nebo Národní památkový ústav).

Fotovoltaická elektrárna a stavební povolení v památkové zóně

Získání povolení ke stavbě fotovoltaické elektrárny v památkové zóně může být složitější. Fotovoltaické panely by neměly být vůbec vidět z veřejných prostranství, ulic a podobně, musí být instalovány podélně se sklonem střechy a nesmí působit nesourodě. Ale nic není nemožné. Při splnění podmínek je velmi pravděpodobné, že fotovoltaická elektrárna povolení získá i v památkové zóně.

Věděli jste, že na střeše Národního divadla, které je kulturní památkou, jsou umístěné fotovoltaické panely?

Při umisťování fotovoltaické elektrárny v chráněných a památkových oblastech hraje roli i vzhled panelůFotovoltaické panely se stříbrným rámem jsou často považovány za narušení celkového vzhledu a mohou být spíše zamítnuty. Toho se u nás nemusíte bát používáme celočerné fotovoltaické panely Trina 415Wp, které nabízejí nejen špičkovou kvalitu, ale také elegantní vzhled.

Licence pro výrobu a prodej elektřiny

Až do ledna 2023 platilo, že u fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 10 kW jste potřebovali nejen stavební povolení, ale také licenci na výrobu elektřiny. Musely si ji zařizovat nejen podniky a větší subjekty, ale mnohdy i běžné domácnosti, které potřebovaly fotovoltaiku s vyšším výkonem.

Novelou zákona se limit instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny, při kterém potřebujete povolení od Energetického regulačního úřadu, zvýšil na 50 kW.

Kdy tedy potřebujete na fotovoltaickou elektrárnu stavební povolení?

Je nám jasné, že při tolika možných kombinacích je náročné udržet si přehled o tom, zda vaše fotovoltaická elektrárna stavební povolení a další formální náležitosti potřebuje, nebo ne. 

Stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu je nutné v případě, že výkon fotovoltaické elektrárny přesahuje 50 kW. Dále je potřeba si vyřídit územní souhlas nebo rozhodnutí o umístění stavby a následně fotovoltaická elektrárna vyžaduje kolaudaci. Při instalovaném výkonu nad 50 kW navíc potřebujete licenci na výrobu elektřiny.

Územní souhlas a ohlášení nebo stavební povolení musíte rovněž řešit u fotovoltaické elektrárny v chráněném území, památkové rezervaci či památkové zóně a také u fotovoltaické elektrárny do 50 kW jako součásti stavby, pokud nesplňuje některou z požadovaných podmínek.

Může za vás Ilios obstarat stavební povolení pro domácí fotovoltaickou elektrárnu?

Pokud si pro realizaci a instalaci fotovoltaické elektrárny vyberete firmu Ilios, nemusíte se stavebním povolením a další administrativou vůbec zabývat. Vyřídíme totiž vše za vás od žádosti o dotace přes připojení k distribuční síti až po licenci a případné stavební povolení pro vaši fotovoltaickou elektrárnu.

Máte zájem o fotovoltaickou elektrárnu?