fbpx

Které fotovoltaické panely jsou nejvýkonnější?

Očekáváte od fotovoltaické elektrárny co nejvyšší výkon? Pak se nejspíš poohlížíte po těch nejvýkonnějších solárních panelech. Možná vás ale překvapí, že nejvýkonnější panely nejsou ty největší. Menší fotovoltaické panely totiž obvykle mají vyšší účinnost, delší záruku a nejsou tak náchylné na poškození. Které panely jsou tedy ty nejvýkonnější?

Co se v článku dozvíte:

Jak fungují fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely jsou klíčovou součástí celé solární elektrárny. Jsou tvořeny solárními články, které mají za úkol přeměňovat sluneční záření na elektrickou energii. Jakmile na fotovoltaický panel dopadnou sluneční paprsky, část se jich pomocí solárních článků absorbuje a vytvoří v článcích elektrické napětí. Připojením vodiče následně vzniká elektrický proud.

To, jak silný proud vzniká a kolik elektřiny můžeme z fotovoltaického panelu získat, záleží na velikosti článku a technologii výroby panelu. A protože každý majitel fotovoltaiky chce ze své elektrárny vytěžit maximum, právě fotovoltaickým panelům je věnováno poměrně hodně pozornosti.

Výkonnost fotovoltaického panelu

Většinu zákazníků nejvíce zajímá výkon fotovoltaických panelů – a právě jemu se v tomto článku budeme věnovat. Než se pustíme do toho, jaký výkon by měl ideální fotovoltaický panel mít, pojďme si udělat jasno v tom, co to výkon vůbec je.

Výkon fotovoltaických panelů se udává v jednotkách Wp (watt-peak). Jedná se o hodnotu tzv. špičkového výkonu, tedy  maximální výkon, který může solární panel generovat za ideálních podmínek

Je potřeba počítat s tím, že skutečný výkon fotovoltaického panelu může být ovlivněn různými faktory, jako jsou například:

Jak je vidět, výkon fotovoltaického panelu sám o sobě není nejdůležitějším parametrem. Kromě vnějších podmínek, které ho ovlivňují, je také dobré věnovat pozornost dalším faktorům, jako je efektivita nebo životnost solárního panelu.

Efektivita fotovoltaického panelu

K nejdůležitějším parametrům fotovoltaických panelů patří jejich efektivita. Poskytuje nám informaci o tom, jaké procento slunečního záření, které na solární panel dopadne, se přemění na elektrickou energii – ani zdaleka to totiž není všechno sluneční záření. Část se totiž přemění na teplo, část panelem pouze projde a jen relativně malá část se absorbuje. V současné době se u fotovoltaických panelů pro komerční využití setkáváme s efektivitou okolo 20 %.

Co je to double profilování

Ke zvýšení efektivity fotovoltaických panelů, často těch, které mají větší rozměry, se může využít technologie tzv. double profilování. To znamená, že panel je pokryt solárními články z obou stran, a pohlcuje tak větší množství slunečního záření, které přeměňuje v elektřinu.

Přečtěte si, jak je možné zvýšit efektivitu solárních panelů.

Životnost fotovoltaického panelu

Fotovoltaické panely sice vydrží pracovat dlouho, ale bohužel ne navždy – nebo alespoň ne naplno. Dobu, po kterou jsou panely schopné efektivně fungovat a generovat elektřinu, označujeme jako jejich životnost. 

Životnost panelů je stanovena poklesem jejich výkonu – jakmile se výkon sníží o 20 %, považujeme to za konec jeho životnosti. Konec životnosti ale neznamená, že je panel najednou na vyhození. Znamená to jen to, že už není tak efektivní, jak býval, a s přibývajícími roky se bude jeho účinnost zhoršovat. 

Přečtěte si také: Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Životnost fotovoltaických panelů ovlivňuje řada faktorů. I když jsou obecně panely velmi odolné, stále je potřeba počítat s tím, že jsou nonstop vystaveny všem vnějším vlivům a rozmarům počasí. Za poklesem jejich výkonu stojí především mechanické namáhání, ohýbání panelů a postupná degradace materiálu.

Je velký a výkonnější fotovoltaický panel nejlepší volba?

Zjednodušeně můžeme říci, že čím je fotovoltaický panel větší, tím větší má výkon. Mnoho zákazníků proto touží po instalaci co největších panelů, aby tak dosáhli co nejvyššího výkonu. Je ale velký panel s velkým výkonem skutečně ta nejlepší volba?

Nebudeme vás dlouho napínat – podle nás rozhodně ne. I když se to může zdát paradoxní, s menšími fotovoltaickými panely obvykle v praxi získáte větší množství elektrické energie. Pojďme se podívat na to, proč byste měli zvolit spíše menší fotovoltaické panely.

Větší panel, větší náchylnost k degradaci

Nejvýraznějším problémem velkých fotovoltaických panelů je to, že rychleji degradují. To znamená, že i jejich životnost je kratší, tedy že rychleji ztrácejí na účinnosti. Důvod je jednoduchý – čím větší panel, tím vyšší prostor k opotřebení. 

Větší panel je zákonitě také těžší než panel s menším výkonem, a to se postupem času rovněž projeví. Panely se obvykle vlivem gravitační síly pod vlastní vahou začnou prohýbat. To vede ke vzniku mikrotrhlin, poškození solárních článků, nerovnoměrnému dopadání světla a mnohdy horšímu odvodu tepla, což přispívá ke snižování výkonu.

Na velké panely jsou nižší záruky

A výrobci tohle všechno moc dobře vědí. Proto na velké fotovoltaické panely poskytují kratší záruky – a to jak mechanické záruky, tak záruky lineárního výkonu

Mechanická záruka se vztahuje, jak z názvu vyplývá, na mechanické poškození fotovoltaického panelu, to znamená např. poškození rámu, prasknutí skla… Tím, že jsou velké panely k těmto drobným poškozením o něco náchylnější, je doba trvání záruky kratší.

Stejné je to v případě záruky výkonu. Tou výrobce zaručuje, že po určitou dobu (obvykle 25 let) neklesne výkon fotovoltaických panelů pod určité procento (typicky 80–93 %). A protože u velkých panelů klesá výkon vždy o něco rychleji než u těch malých, výrobce na ně poskytuje kratší záruky.

Výkon není totéž co efektivita

I když je výkon fotovoltaického panelu důležitý, jeho účinnost je ještě důležitější. A právě ta je u menších panelů často vyšší než u větších, byť výkonnějších panelů. Mohou tak mít lepší výtěžnost na plochu, což při použití více menších panelů také znamená více generované energie. 

U velkých panelů by se proto mělo provádět double profilování, které by jejich efektivitu vylepšilo. Tím se ale výrazně zvyšuje cena instalace, a tak se s tím v praxi setkáte jen výjimečně.

Kromě výtěžnosti panelu je také potřeba vzít v potaz nižší odporové ztráty menších panelů a větší flexibilitu při jejich umisťování. Místo menšího počtu velkých panelů můžete využít více menších a rozmístit je efektivněji tak, aby na ně dopadalo co nejvíce slunečního záření.

Kde mají velké fotovoltaické panely využití

Říkáte si, proč se tedy vlastně velké, výkonné fotovoltaické panely vlastně vyrábějí, když ve výsledku vyrábějí nižší množství energie? Přesto, že na domácí fotovoltaickou elektrárnu bychom vám je rozhodně nedoporučili, své využití si najdou. 

K jejich výhodám totiž patří snazší, rychlejší instalace a celkově nižší cena (nejen, že za jeden watt v průměru zaplatíte méně, ale rychlejší instalace je také levnější instalace). Své opodstatnění tak mohou mít například ve velkých solárních parcích, které mají obvykle ideální podmínky a kde obvykle záleží na rychlosti instalace. Solární parky mají navíc prostor k sériovému zapojení většího množství velkých panelů, a tak je možné dosáhnout celkově poměrně dobrého výkonu.

Proč instalační firmy nabízejí velké panely do domácnosti?

I na tuto otázku existuje poměrně jednoduchá odpověď: je to pro ně snazší, rychlejší a levnější. A zákazníci, kteří se ve fotovoltaických panelech tolik nevyznají, samozřejmě slyší na nabídku vyššího výkonu. I my se setkáváme s tím, že zákazníky v první řadě zajímá co nejvyšší výkon fotovoltaických panelů. 

U nás v ILIOS ale velké fotovoltaické panely vůbec nepoužíváme. Sázíme na panely menších rozměrů, se kterými v dlouhodobém horizontu získáte mnohem efektivnější a spolehlivější zdroj elektrické energie.

Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny na Váš bytový dům?