fbpx

Připojení FVE do distribuční sítě

Ať se chystáte prodávat přetoky, nebo si jen chcete pojistit celoroční dodávku elektrické energie, připojení FVE do distribuční sítě je rozhodně výhodné řešení. Někdy to s ním ale není tak úplně jednoduché. Přečtěte si, jak připojení fotovoltaiky k síti probíhá, na jaké překážky při něm můžete narazit a jak vám celý proces můžeme usnadnit.

Připojení FVE do distribuční sítě vs. ostrovní systém

Připojení do distribuční sítě vám umožní využívat fotovoltaickou elektrárnu naplno. Nejen, že tak budete moci pokrýt slabší zimní měsíce, s připojením můžete do sítě také prodávat přebytečnou elektrickou energii. Možná vás ale přesto napadá, jestli je vůbec nutné fotovoltaickou elektrárnu do distribuční sítě připojovat

Ve zkratce: není. Fotovoltaickou elektrárnu můžete provozovat i jako takzvaný ostrovní systém (off-grid), tedy bez připojení k distribuční síti. Off-grid fotovoltaika využívá baterii k ukládání vyrobené elektrické energie. Ostrovní systémy jsou typické v odlehlých oblastech, ve kterých není zavedena elektřina.

Jak je to s dotacemi?

V současné době je možné v programu Nová zelená úsporám získat dotaci i na instalaci fotovoltaické elektrárny bez připojení k distribuční síti. Jde to ale jen za podmínky, že je vaše nemovitost stoprocentně „ostrovní“ a úplně bez připojení. To znamená, že je i během zimních měsíců, kdy na sluneční svit není takový spoleh, plně odkázaná na fotovoltaiku. V případě, že v dané oblasti připojení FVE k distribuční síti možné je, ale vy ho odmítnete, ale na žádnou dotaci nárok nemáte.

Způsob připojení do distribuční sítě

Pokud se rozhodnete připojit FVE do sítě, je možné to provést dvěma způsoby:

Standardní režim připojení FVE do sítě

Standardní režim, který u nás výrazně převažuje, dovoluje přeprodávat přetoky do distribuční sítě. Pro standardní připojení FVE do sítě teoreticky stačí, aby fotovoltaika splnila základní podmínky distributora. V praxi to se standardním připojením nemusí být úplně jednoduché ale na to se podíváme níže.

Zjednodušený režim připojení FVE do sítě

Zjednodušený způsob připojení se od standardního liší v jednom zásadním detailu: z fotovoltaické elektrárny připojené ve zjednodušeném režimu nesmí do distribuční sítě odcházet žádné přetoky (s výjimkou krátkodobých, které ale nejsou nijak konkrétně specifikovány). Což není technicky nijak náročné zajistit, ale může to být značně nevýhodné. Ve zjednodušeném režimu totiž není možné prodávat přetoky zpět do distribuční sítě.

Pro připojení FVE do distribuční sítě ve zjednodušeném režimu je nutné prokázat, že impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě nepřesahuje 0,47 Ω pro zdroje do 16 A a  0,75 Ω pro zdroje do 10 A. Nutností je také uzavřít s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o připojení mikrozdroje na nulový rezervovaný výkon.

Nedobrovolné připojení FVE ve zjednodušeném režimu

Zjednodušené připojení FVE k distribuční síti je dnes čím dál častější. Ale ne proto, že by se pro něj tolik majitelů fotovoltaických elektráren najednou rozhodlo. Při zvýšené poptávce po fotovoltaice, která v Česku v posledních letech je, dochází k tomu, že distribuční síť v některých oblastech nemá dostatečně velkou kapacitu

A tak se poměrně často stává, že jsou žádosti o připojení k distribuční síti zamítnuty. Distributor tuto situaci nejčastěji řeší tak, že dočasně připojí elektrárnu ve zjednodušeném režimu, aby mohla alespoň vyrábět elektřinu, dokud se v dané oblasti nenavyýší kapacita distribuční sítě.

Jak připojit FVE do distribuční sítě

Prvním krokem je podání žádosti o připojení FVE do distribuční sítě u jednoho z distributorů. V České republice působí celkem tři distributoři elektrické energie – ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce. 

Distributor vaši žádost posoudí a ověří, že vaše odběrné místo splňuje všechny požadavky pro připojení fotovoltaické elektrárny k síti. A stále častěji se stává, že distributor žádost zamítne, protože distribuční síť v dané oblasti nemá dostatečnou kapacitu. 

Pokud distributor vaši žádost schválí, následuje uzavření smlouvy o připojení. Dalším krokem je předložení projektové dokumentace a příprava odběrného místa na připojení k síti. V tomto bodě se podmínky jednotlivých distributorů nejvíce liší a každá má vlastní požadavky na podobu elektroměrového sloupku.

Jaké jsou požadavky jednotlivých provozovatelů distribuční sítě?

Požadavky ČEZ:

 • Sloupek vždy musí obsahovat dva tzv. „kříže“ – 1. kříž = elektroměr, 2. kříž = HDO (nebo alespoň příprava na něj).
 • Dvířka sloupku mohou být plastová nebo plechová a pod už nesmí být další krycí plech.
 • Vodiče musí být barevně rozlišeny a označeny návlečkami s popisem.
 • V elektroměru a HDO nesmějí být hliníkové vodiče.
 • Sloupek musí mít i ovládací relé, pokud je v něm HDO.
 • Ve sloupku u HDO musí být vyveden vodič N0 % a u střídače musí být zapojeno tzv. „krizové odpínání PVE“.
 • V rozvaděči musí být vypínač instalace.

Požadavky PRE:

 • Sloupek vždy musí obsahovat dva tzv. „kříže“ – 1. kříž = elektroměr, 2. kříž = HDO (nebo alespoň příprava na něj).
 • Elektroměr musí být umístěn na hranici pozemku.
 • V rozvaděči musí být vypínač instalace.
 • Zásadní úpravy sloupku a jeho připojení může vyřešit pouze licencovaný pracovník společnosti PRE, nikoliv elektrikář či dodavatel fotovoltaiky. 

Požadavky EG.D:

 • Sloupek vždy musí obsahovat dva tzv. „kříže“ – 1. kříž = elektroměr, 2. kříž = HDO (nebo alespoň příprava na něj).
 • Stačí jeden jistič HDO.
 • OR ve stejném prostoru jako hlavní jistič a jistič HDO.
 • V elektroměru nesmějí být hliníkové vodiče.
 • Vodiče musí být barevně rozlišeny a označeny návlečkami s popisem.
 • Průřezy všech silových vodičů musí odpovídat hodnotě hlavního jističe, minimálně 6 mm2 Cu.
 • Elektroměrový sloupek by měl být umístěn na veřejně přístupném místě.
 • V rozvaděči musí být vypínač instalace.

Po schválení odběrného místa následuje už jen žádost o první paralelní připojení, uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu a výměna elektroměru.

Jak dlouho trvá připojení FVE do distribuční sítě

Standardní doba připojení FVE k distribuční síti byla ještě nedávno v řádu několika týdnů. Vzhledem k tomu, jak u nás v poslední době stoupl zájem o vlastní fotovoltaiku, se ale čekací lhůta prodloužila. V současné situaci můžete na připojení k síti čekat i několik měsíců. 

A jak už jsme zmínili, ani když počkáte, není vůbec jisté, že vám distributor připojení FVE k distribuční síti schválí. Může se stát, že na to nebude stačit kapacita distribuční sítě ve vaší oblasti a že budete muset počkat, než se posílí.

V současné době jsou stále nejoblíbenější fotovoltaické elektrárny do 10 kWp. Až si ovšem lidé začnou pořizovat větší fotovoltaiky do 50 kWp, jak to dovoluje nová vyhláška, situace s kapacitou distribuční sítě se může zhoršit.

Může ILIOS vyřídit připojení FVE do distribuční sítě za vás?

Pokud si pořizujete fotovoltaickou elektrárnu se společností ILIOS, nemusíte se složitým procesem připojení FVE k distribuční síti vůbec trápit. Veškeré papírování totiž vyřídíme za vás! Podáme žádost o připojení fotovoltaiky do sítě, poskytneme projektovou dokumentaci a vše zařídíme tak, aby vaše fotovoltaika vyhovovala požadavkům vybraného distributora. 

A mimochodem – úplně stejně za vás vyřídíme i žádost o dotaci. Víme totiž přesně, jak zpracovat žádost, abyste dosáhli na maximální přípsěvek od státu, a získání dotace na fotovoltaiku vám garantujeme.

Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny na Váš bytový dům?