fbpx

Virtuální baterie versus solární baterie

Všichni majitelé fotovoltaických elektráren to dobře znají. Přes den fotovoltaika vyrobí více energie, než je potřeba, a večer naopak nevyrábí vůbec žádnou. A co teprve v zimě! Proto si čím dále více domácností i firem nechává instalovat fotovoltaiku s baterií, která většinou stojí v garáži nebo ve sklepě a přebytečnou elektřinu ukládá na později. Věděli jste ale, že kromě klasické solární baterie existuje i virtuální baterie?

Ukládání energie z fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárnyjsou skvělý způsob, jak ušetřit za elektřinu a příblížit se energetické soběstačnosti. Přesto se potýkají s řadou překážek. Mezi ty největší patří nekonzistentnost při výrobě elektřiny jak v různých ročních obdobích, tak i v různých částech dne.

Večer a v noci, když slunce nesvítí, nevyrobí fotovoltaická elektrárna žádnou energii, přestože ji potřebujete. Stejně tak za deštivých dnů a zimních měsíců elektrárna generuje tak málo energie, že není šance s ní pokrýt vaši potřebu. Během jara a léta, kdy je slunce dost, naopak vyrábí více elektřiny, než stihnete spotřebovat a tak se vyplatí přebytečnou elektřinu ukládat a využívat, když slunce nesvítí.

Zálohování pomocí solární nebo virtuální baterie

K ukládání přebytečné energie slouží baterie (také akumulátory), které jsou k vaší elektrárně připojené a zálohují všechnu nevyužitou energii. Tu následně využíváte večer, když je zataženo, v zimě nebo také při výpadku proudu. Nejčastějším řešením zálohování je solární baterie, kterou máte doma a která je přímo připojená k fotovoltaice. Můžete se ale setkat i s tzv. virtuální baterií, která funguje na principu cloudu můžete do ní ukládat energii, ale fyzicky neexistuje. V tomto článku se na virtuální baterii i solární baterii podíváme blíž a porovnáme, která z nich je výhodnější.

Co je to solární baterie

Solární baterie je zařízení, které je fyzicky přítomné ve vašem domě, garáži, zkrátka v dosahu fotovoltaické elektrárny. Slouží k zálohování přebytečné elektřiny, kterou fotovoltaika vyrobí. 

V době, kdy fotovoltaická elektrárna nevyrábí dostatek elektřiny (v noci, v zimě), je možné využít zásoby nahromaděné v akumulátoru. Stejné je to při výpadku elektřiny fotovoltaický střídač se přepne do režimu UPS a vaše spotřebiče využívají energii ze solární baterie.

Existuje několik typů solárních baterií. Nejčastěji se setkáte s olověnými, lithium-iontovými a průtokovými. Poslední jmenované se ale používají spíše ve velkoobjemových úložištích, a tak se jim tenktokrát nebudeme věnovat.

Olověné solární baterie

Olověné solární baterie se používají už desítky let. A i když už dnes máme technologicky vyspělejší řešení, olověné akumulátory se stále běžně používají a stále představují spolehlivé řešení. 

Zvládnou zhruba 600 nabíjecích cyklů. Jejich životnost se tak pohybuje v průměru mezi 3 a 5 lety, ale mohou vydržet i déle. Jejich nevýhodou je, že se nesmí vybít pod 50 %, a tak vlastně fungují jen na půl kapacity. Lákadlem ale může být nižší cena.

Lithium-iontové solární baterie

Dnes se nejčastěji používají lithium-iontové solární baterie, které jsou menší a lehčí než olověné, poskytují větší využitelnou kapacitu a vydrží déle to vše se samozřejmě promítá do jejich ceny. 

Lithium-iontových solárních baterií existuje několik typů, ten nejlepší pro vaši fotovoltaickou elektrárnu vám navrhne technik instalační firmy. I když je jejich pořizovací cena o něco vyšší, aktuálně jsou nejefektivnějším typem solární baterie na trhu.

Co je to virtuální baterie

Virtuální baterie funguje na stejném principu jako solární baterie. Nabízí možnost uložit si přebytečnou elektrickou energii „na horší časy“. Rozdíl je v tom, že ji neukládá do akumulátoru, který fyzicky stojí u vás doma, ale do distribuční sítě. Dodavatel elektrické energie vaši přebytečnou elektřinu převezme, virtuálně uskladní (tedy ne tak úplně, ale o tom za chvilku), a až ji budete v noci nebo v zimě potřebovat, tak si ji od něj zase vyzvednete

Není to ale zdaleka tak přímočaré, jak to může znít. Dodavatel vaši energii nemůže v síti jen tak odložit, místo toho pro ni najde zákazníka. Jakmile se rozhodnete, že chcete svou energii využít, dodavatel ji pro vás musí sehnat a koupit. To všechno něco stojí a samozřejmě to zaplatíte vy. Za virtuální baterii, distribuční náklady, poplatky a daně dodavateli platíte.

Kdo nabízí virtuální baterie

Virtuální baterii nabízí někteří dodavatelé energií, v současnosti jsou to E.ON a ČEZ. Pokud chcete využívat virtuální baterii některého z dodavatelů, musíte u daného dodavatele mít také smlouvu na odběr elektřiny ze sítě tedy být jeho zákazníkem. Distributor vám pak na konci roku vyúčtuje cenu odebrané elektřiny sníženou o energii dodanou do sítě.

Kolik stojí virtuální baterie

Do ceny virtuální baterie se promítá celá řada faktorů. Celková cena elektrické energie se kromě ceny samotné silové elektřiny skládá také z distribučních nákladů, daní a poplatků. A i když vaše elektřina, kterou jste do sítě poslali, je při vyzvedávání samozřejmě zdarma, všechny související náklady platíte. 

K tomu připočtěte poplatek za samotnou službu virtuální baterie u společnosti ČEZ je to v současné době paušálních 199 Kč, u firmy E.ON platíte podle využitých megawatthodin za rok, 1 MWh/rok vás vyjde na 49 Kč měsíčně, 2 MWh 99 Kč, ale jakmile jen o trošinku přesáhnete 4 MWh, už se dostáváte na 499 Kč za měsíc.

Vyplatí se virtuální baterie?

Vyvstává tedy otázka, zda se virtuální baterie oproti solární baterii vyplatí. A odpověď samozřejmě není jednoznačná. 

V první řadě záleží na aktuálních cenách energie. Před několika lety, kdy byly ceny elektřiny poměrně nízko, se majitelům fotovoltaik nevyplatilo ukládat vyrobenou elektřinu do virtuálních baterií. Cena všech souvisejících nákladů a poplatků ve výsledku převýšila cenu silové elektřiny. Bylo tak výhodnější od dodavatele elektřinu odebírat než ji u něj akumulovat. 

To se ale změnilo počátkem roku 2021, kdy ceny energií raketově vzrostly. Distribuční náklady a poplatky najednou byly v porovnání s cenou samotné elektřiny zanedbatelné a virtuální baterie se začaly některým zákazníkům vyplácet. 

V současnosti se vám virtuální baterie vyplatí, pokud platíte vysokou cenu silové elektřiny tzn. pokud vás 1 kWh odebrané elektřiny vyjde dráž než 1 kWh uložené a „vyzvednuté“ elektřiny (se všemi poplatky). Rozhodně se ovšem nevyplatí při malém množství uložené energie, konkrétně do zhruba 1 000 kWh ročně.

Virtuální vs. solární baterie: Která je lepší?

Za nás je to celkem jasné z vyrobené elektřiny těžíte nejvíc, pokud ji využíváte jen vy. Jakmile ji pošlete do sítě, začíná na ní vydělávat i dodavatel, a vy jste navíc odkázáni na jeho služby. Abychom ale virtuální baterii nekřivdili, v některých situacích může být praktická a výhodná.

Na virtuální baterii je výhodné to, že na rozdíl od solární baterie prakticky nemá žádný limit. Nahrává jí také to, že solární baterie má poměrně vysoké náklady na pořízení. A pokud máte opravdu hodně přebytků, může pro vás být virtuální baterie skutečně výhodná.

Nespornou výhodou solární baterie oproti virtuální je schopnost zálohovat energii pro případ výpadku elektřiny. To virtuální baterie nedokáže když neběží distribuční síť, tak se k vám elektřina z virtuální baterie zkrátka nedostane.

Proti virtuální baterii hovoří také určitá ztráta nezávislosti. Soběstačnost a nezávislost na distributorech je podle nás jeden z hlavních důvodů, proč si vůbec fotovoltaickou elektrárnu pořídit. Pokud ale odevzdáváte své přebytky do sítě místo toho, abyste je spotřebovali nebo uložili ve vlastní solární baterii, stáváte se závislými na tom, jak dodavatel nastaví ceny a podmínky využívání virtuální baterie.

Máte zájem o fotovoltaickou elektrárnu?