fbpx
Zařídíme vše za Vás!

Vyřidíme Vám dotaci NZÚ s veškerou administrací

Dotace

Jsme Vašimi průvodci na cestě za  energetickou nezávislostí!

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat

Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu. Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.

Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz.

Kolik získáte
Jak získat dotaci?

Chci individuální cenovou nabídku zdarma

    Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.