fbpx

Nové podmínky dotace pro rodinné domy z Nové zelené úsporám

Ministerstvo životního prostředí navyšuje finanční podporu domácností o 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Změny se netýkají výzvy Oprav dům po babičce, NZÚ Light nebo podpor pro bytové domy. Nové podmínky pro výzvu u rodinných domů jsou platné od 15.2.2024. 

Zásadní změnou je maximální výše podpory na instalaci fotovoltaického systému, která je stanovena na 160.000 Kč na rodinný dům. Kvůli maximálnímu využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu je rezervovaný výkon ve Smlouvě o připojení omezen na maximálně 50% instalovaného výkonu.  

U elektromobility je výše podpory stanovena na 15.000Kč na rodinný dům a nelze o ni žádat samostatně. Žadatel musí podat žádost pouze v kombinaci s tepelným čerpadlem nebo fotovoltaickou elektrárnou. 

Dotace 125.000 Kč lze dosáhnout při koupi tepelného čerpadla s podporou fotovoltaické elektrárny. Podpora je poskytována na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla. V případě tepelného čerpadla s podporou fotovoltaické elektrárny musí být instalován ohřívač teplé vody o celkovém objemu min. 400 litrů. 

V platnosti zůstávají bonusy pro kraj Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský a pro znevýhodněné obce 10 % z celkové výše podpory. V případě čerpání dotace 160.000 Kč se tedy může dotace vyšplhat až na částku 176.000 Kč. Nově platí kombinační bonus 30.000 Kč při kombinaci zateplení a fotovoltaické elektrárny. Na napojení bojleru o objemu min. 120 litrů vody k fotovoltaickému systému lze čerpat bonus 10.000 Kč. Stejně tak je možné čerpat bonus za kombinaci opatření. Jedná se o bonus 10.000 Kč za kombinaci.  V případě kombinace FVE systému a tepelného čerpadla se k celkové výši podpory připočte bonus 10.000 Kč.