fbpx

Dotace pro bytové domy

Modern house with solar panels on the roof at sunset. Generative AI

Pro bytové domy je možné využít program Nová zelená úsporám. Program je rozdělen do několika oblastí podpory. Na pořízení solárních systémů nebo tepelného čerpadla je možné využít podporu z oblasti C. Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily řeší oblast D.

Výše podpory je stanovena na 15 tis. Kč na každou kilowattu výkonu fotovoltaických panelů. Výše dotace na baterie je 10 tis. Kč na každou kilowatthodinu jejich kapacity. Minimální kapacita baterií v kWh je 0,5násobek špičkového výkonu fotovoltaických panelů v kWp. Maximální podporovaná kapacita baterií činí 1,5násobek špičkového výkonu fotovoltaických panelů v kWp. Dále zde platí, že za bytovou jednotku sdílející vyrobenou elektrickou energii z fotovoltaického systému je stanovena podpora 10 tis. Kč.

Podporu je možné využít také na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily. Výše podpory je stanovena na 25.000 Kč na dobíjecí bod. Maximální počet podporovaných dobíjecích bodů se musí rovnat počtu bytových jednotek v domě.

V případě výměny současného zdroje tepla za tepelné čerpadlo se maximální výše podpory stanoví jako součet jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny.  V případě využití tepelného čerpadla vzduch – voda pro vytápění a ohřev vody je výše dotace 60 tis. Kč na bytovou jednotku.

Bonusy

Realizace opatření v bytových domech nacházejících se v obcích podporovaných státem nebo ve znevýhodněných krajích (Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký) je podpořeno bonusem 10 % z celkové výše dotace. Při kombinaci více opatření – například fotovoltaika + nabíjecí stanice je opatření podpořeno bonusem 20 tis. Kč.