fbpx

Dotace pro firmy

default

V rámci avizovaných čtyř výzev v programu RES+ (Modernizačního fondu) můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických elektráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 1 MWp, i nad něj na střechy či zem. Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu a maximální výše dotace je 370 mil. Kč na projekt.

Dotaci lze žádat na stavební práce, dodávky a služby, činnosti odborného technického dozoru a BOZP. Dále jsou podporované samostatné projekty FVE s jedním místem do distribuční nebo přenosoví soustavy a sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE. Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.

O dotaci mohou žádat Právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Hlavní podmínky pro získání dotace:

Při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.

Dotace pro firmy v programu Úspory energie:

Dotační program Úspory energie, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK) přináší peníze na technologickou i stavební modernizaci podnikům všech velikostí. V důsledku této modernizace musí dojít k úspoře energie v daném podniku. Jsou podporovány projekty i z řad žadatelů v oblasti cestovního ruchu (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály/objekty či muzea apod.). Dotace ve výši až 200 mil. korun může výrazně snížit vaši konečnou spotřebu energie.

Lze ji čerpat na výměnu energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov, zateplení budov vč. střechy, výměna oken, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, tepelná čerpadla apod., zavedení a modernizace systémů měření, využití odpadní energie ve výrobních procesech a na projektová dokumentace a energetické posudky.

Dotace na úspory energie můžete čerpat v rozmezí 0,5 – 200 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu:

Procentuální výše podpory pro VI. výzvu v rámci programu Úspory energie:

Dotační projekt musí nejdříve navrhovat reálná řešení energetických úspor ve firmě. Zároveň při tom musí splnit kritéria nastavená programem Úspory energie. Obojí je poté třeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu. Pro získání dotace je třeba:

Máte zájem o FVE pro Vaši firmu?

Stačí vyplnit formulář a my se o vše postaráme

    Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.