fbpx

Rozšíření fotovoltaiky o tepelné čerpadlo

Výhody Kombinace Fotovoltaiky a Tepelného Čerpadla pro Vaši Energetickou Nezávislost

Zlepšení soběstačnosti a snížení energetické závislosti

Pokud hledáte způsob, jak dosáhnout energetické nezávislosti pro váš domov nebo komerční objekt, kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla může být odpovědí. Fotovoltaické panely jsou schopny produkovat elektrickou energii po celý rok, ale většina této energie je vyráběna během teplých měsíců. Naopak, tepelné čerpadlo je ideálním způsobem, jak snížit energetickou náročnost v zimních měsících. Jak to funguje? Při spojení těchto dvou technologií může tepelné čerpadlo spotřebovat elektřinu vyrobenou fotovoltaikou, což snižuje vaši energetickou závislost na externích zdrojích.

Vysoký topný faktor (COP)

Jednou z hlavních výhod tepelného čerpadla oproti jiným způsobům vytápění je jeho vysoký topný faktor, označovaný jako COP (Coefficient of Performance). COP měří poměr mezi energií dodanou a energií získanou. Například tepelná čerpadla Viessmann mohou mít COP až 5,3. To znamená, že pokud dodáte tepelnému čerpadlu 1 kW elektrické energie, tato technologie vám poskytne teplo o energetické hodnotě až 5,3 kW.

Víc než jen vytápění: Tepelné čerpadlo místo klimatizace

Tepelná čerpadla, zejména od společnosti Viessmann, jsou mnohostrannými zařízeními, která mohou být využita nejen pro vytápění objektu, ale také pro jeho chlazení. To znamená, že můžete využívat přebytky energie vyrobené fotovoltaikou nejen k vytápění, ale také k ochlazování interiéru vašeho domu nebo budovy. Tímto způsobem můžete snížit náklady na klimatizaci a zároveň provoz tepelného čerpadla je ekonomicky efektivnější.

Různé možnosti propojení

Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla může být provedena několika způsoby:

  1. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo bez komunikace: Pokud nevytvoříte komunikaci mezi fotovoltaikou a tepelným čerpadlem, může se tepelné čerpadlo chovat jako běžný spotřebič. Tepelné čerpadlo bude spotřebovávat elektrickou energii vyrobenou fotovoltaikou, pokud ji v daný okamžik potřebuje, což může být neefektivní.
  2. Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla pomocí Wattrouteru: Tato možnost je sofistikovanější. Wattrouter nebo jiný nadřazený systém může měřit tok energie v domě a využít přebytky vyrobené fotovoltaikou k ohřevu vody nebo jiným účelům. To může snížit náklady na vytápění a prodloužit životnost tepelného čerpadla.
  3. 100% propojení fotovoltaiky a tepelného čerpadla: Tepelná čerpadla Viessmann lze přímo propojit s fotovoltaikou pomocí speciálního smartmetru. Tímto způsobem mohou oba systémy spolupracovat a reagovat na aktuální situaci, což zvyšuje efektivitu a umožňuje až 80% úsporu energie.

Vyplatí se kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Pokud vážně zvažujete výměnu stávajícího zdroje tepla, například elektrokotle, za tepelné čerpadlo s dostatečně vysokým topným faktorem (COP minimálně 4), můžete očekávat snížení nákladů na vytápění objektu o 30-40%. A pokud propojíte tepelné čerpadlo značky Viessmann s fotovoltaikou, můžete pokrýt až 75% celkových nákladů na energii. Můžete dokonce prodávat přebytky energie do sítě a získat příjmy z prodeje na trhu s elektrickou energií.

Příklad z praxe: Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla v Dolních Věstonicích

Spojením sil tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny se pyšní zákazník v Dolních Věstonicích. Dům v původním stavu s elektrokotlem měl za sebou roční energetickou spotřebu dosahující 8 MWh. Z tohoto množství bylo téměř 5 MWh ročně vyčleněno na vytápění a ohřev teplé vody. Po instalaci tepelného čerpadla se situace rychle změnila a celková energetická spotřeba domu klesla na 5,5 MWh ročně.

Dalším krokem k energetické efektivitě bylo instalování fotovoltaických panelů s výkonem 10 kWp, které za jediný rok dokázaly vygenerovat úctyhodných 9,5 MWh elektřiny. Co však tuto inovaci dělá opravdu výjimečnou, je využití vyrobené elektřiny. Majitelé domu se stali mistry ve využívání přibližně 50 % této vyrobené elektřiny pro své vlastní potřeby, což pokrývalo přibližně 65 % celkových energetických potřeb v domácnosti. Zbývající přebytečná energie byla prodávána zpět do elektrické sítě, což nejenže pokrylo veškeré náklady na distribuci a hlavní jistič, ale také zanechalo něco málo navíc v rodinném rozpočtu. Celkově řečeno, kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů nejenže ušetřila majitelům peníze, ale také jim přinesla příjmy díky prodeji přebytečné energie.

Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny?