fbpx

Jak zvýšit bezpečnost vaší fotovoltaické elektrárny

Jaká bezpečnostní rizika hrozí při instalaci fotovoltaické elektrárny? Pokud uvažujete o fotovoltaické elektrárně na klíč, ale i pokud už ji máte nainstalovanou na střeše, pak vás tato otázku už nejspíš napadla. V tomto článku se podíváme na to, k jakým problémům dochází ve spojení s fotovoltaikou nejčastěji a jak jim předcházet.

Co se v článku dozvíte:

Nové bezpečnostní požadavky

V květnu roku 2023 vstoupila v platnost nová vyhláška, která se zabývá požadavky na bezpečnostní opatření fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 50 kW. I když se v mnoha ohledech stala terčem kritiky, nelze jí upřít snahu o zvýšení bezpečnosti fotovoltaických instalací a usnadnění případné práce hasičů.

Nejvýraznějším požadavkem, který se ve vyhlášce objevil, je systém rychlého vypnutí. Vyhláška říká, že “výrobna elektřiny musí být (…) nainstalována tak, aby zajistila dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí v jakékoli části stejnosměrného rozvodu této výrobny elektřiny” a musí být zajištěno vypnutí a odpojení pomocí vypínacího prvku. V praxi to znamená, že je nyní nutné fotovoltaické elektrárny instalovat s tzv. optimizérem.

Co je to optimizér

Optimalizér je zařízení, které se umisťuje na fotovoltaické panely. Sleduje provozní data, zejména výkon fotovoltaického panelu, a odesílá je do řídicí jednotky. Dosud se instaloval zejména z ekonomických důvodů – dokáže totiž optimalizovat výkon panelu a celé elektrárny, například při částečném zastínění nebo různém umístění panelů. 

S novou vyhláškou bude ale instalace optimizéru čím dál častější. Dokáže zajistit, aby bylo na výstupu z elektrárny bezpečné napětí, a zajistit odpojení fotovoltaiky od elektroinstalace v případě nebezpečí.

Největší bezpečnostní rizika fotovoltaických elektráren

V první řadě je potřeba říci, že fotovoltaická elektrárna je při správné instalaci a správném používání velmi bezpečná a představuje jen minimální riziko. Přesto se pojďme podívat na to, jaká potenciální rizika mohou u fotovoltaik hrozit – zejména pokud se jejich instalace provede neodborně.

Riziko požáru fotovoltaické elektrárny

Riziko požáru fotovoltaiky je sice malé, ale zdaleka nejzávažnější. Podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky u nás dochází přibližně k 10 požárům spojených s FVE ročně, což není vysoké číslo. S tím, jak se fotovoltaika stává oblíbenější a jak se na trhu objevuje čím dál více “lajdáckých” instalačních firem, se ale i toto riziko může stát významnějším.

Riziku požárů fotovoltaiky se ve větší míře věnují zejména němečtí odborníci. Podle německého ministerstva životního prostředí stojí za vznikem požárů fotovoltaik čtyři hlavní důvody:

Jak je vidět, nejčastějším důvodem požáru je chybná instalace fotovoltaiky. Nejčastěji dochází k tomu, že firma špatně zapojí napájecí kabelové DC konektory, špatně spojí izolované části kabelů s konektory, neodlehčí kabelové svazky nebo nedotáhne svorkovnice a šroubové spoje. V těchto případech je chyba na straně instalační firmy.

Stejně je tomu i v případě chybně navrženého projektu fotovoltaiky. Firma může zvolit nevhodné součástky (pojistky, měniče…), poddimenzovat kabeláž nebo špatně umístit měnič a vystavit ho okolním vlivům. 

Za více než třetinou případů stojí výrobní vady komponent elektrárny. V takovém případě se nejčastěji jedná o nekvalitní materiály a provedení součástek panelů a měničů. I když není vina pouze na straně instalační firmy, považujeme za důležité, aby firma používala kvalitní, prověřené komponenty, u kterých je podobný problém méně pravděpodobný.

Ke vzniku požáru může samozřejmě dojít i kvůli vnějším vlivům, ale takových případů je zdaleka nejméně. Jedná se například o náročné povětrnostní a teplotní podmínky, ale také může jít o tak banální situaci, jako je poškození instalace zvířetem.

Přečtěte si také: Jak na pojištění fotovoltaiky

Hašení fotovoltaické elektrárny

Určitě tušíte, že hašení požáru fotovoltaické elektrárny není vzhledem k přítomnosti elektrického proudu snadné a představuje pro hasiče poměrně vysoké riziko úrazu. A právě tuto situaci řeší nová vyhláška, kterou jsme zmínili v úvodu. Díky optimizéru by v případě nebezpečí mělo dojít k odpojení fotovoltaiky. Hašení fotovoltaiky je sice vzhledem k jejich obvyklému umístění na střeše domu i tak náročné, odpojení fotovoltaické elektrárny je ale výrazným usnadněním práce hasičů.

Jak zvýšit bezpečnost fotovoltaiky

Požáry a další nebezpečné situace spojené s fotovoltaickými elektrárnami se objevují velmi zřídka – tím spíš, pokud dodržíte jednoduchá preventivní opatření, která vám pomohou bezpečnost vaší fotovoltaiky zvýšit.

Odborná instalace

Ze statistiky nejčastějších příčin požárů fotovoltaiky vyplývá, že většina problémů vzniká kvůli lidskému pochybení. Konkrétně se ve většině případů jedná o pochybení na straně realizační firmy, která s instalací fotovoltaiky spěchá, snaží se na ní ušetřit nebo ještě hůře – nemá potřebné znalosti a zkušenosti.

Přečtěte si také: Jak se vyhnout nejčastějším chybám při instalaci fotovoltaické elektrárny

Základem prevence proti požárům a dalším bezpečnostním rizikům je proto odborná instalace fotovoltaiky. Vždy by ji měl provádět odborný technik ze spolehlivé instalační firmy, která už má za sebou desítky úspěšných projektů fotovoltaik, a firma by při instalaci měla používat kvalitní komponenty.

Pravidelná údržba

Instalací to nekončí. Fotovoltaickou elektrárnu byste si měli nechat pravidelně kontrolovat. Nejen kvůli prevenci bezpečnostních rizik, ale také kvůli prevenci mechanického poškození a dalších potenciálních problémů, které by mohly ohrozit fungování vaší fotovoltaiky nebo snížit její účinnost. 

Myslete na to hned na začátku a v ideálním případě si vyberte instalační firmu, která je schopná vám zajistit pravidelnou revizi fotovoltaiky. U nás v Ilios za tímto účelem nabízíme výběr z několika revizních balíčků, které zahrnují pravidelné návštěvy technika, údržbu, monitoring a další služby.

Prevence dalších bezpečnostních rizik

I když je požár nejzásadnějším problémem, ke kterému může u fotovoltaiky dojít, není zdaleka jediný. I většině ostatních potíží se ovšem dá snadno předcházet. 

  • Zkontrolujte stav střechy – Než začnete s instalací fotovoltaických panelů, prověřte stav střechy, obzvlášť pokud se jedná o starší stavbu. Fotovoltaické panely mohou představovat poměrně velkou zátěž, a pokud je konstrukce střechy poškozená nebo se nachází ve špatném technickém stavu, hrozí její zřícení. 
  • Ujistěte se, že jsou zařízení na střeše pevně umístěna – A zpět k odborné instalaci. Fotovoltaické panely musí být na střeše správně umístěny a připevněny, jinak hrozí jejich uvolnění a sklouznutí ze střechy. K takové situaci by nemělo dojít při využití instalační firmy, ale pokud se náhodou chystáte k instalaci vlastníma rukama, dávejte si na tento problém obzvlášť pozor.
  • Zajistěte přístup na střechu – K fotovoltaickým panelům by se mělo být možné dostat, při nejmenším při revizích a údržbě, a je potřeba na to myslet už při instalaci. Pokud je přístup na střechu náročný, zvyšuje se riziko uklouznutí a pádu ze střechy, což patří k nejčastějším úrazům spojeným s fotovoltaikou.