fbpx

Jak na pojištění fotovoltaiky

Pořizujete si fotovoltaickou elektrárnu? Pak byste ji ze všeho nejdřív měli pojistit! Fotovoltaické elektrárně hrozí celá řada rizik – od přírodních katastrof, přes vandalismus až po technické poruchy. Bez pořádného pojištění riskujete, že v případě pohromy zůstanete nejen bez elektřiny, ale také bez peněz. Přečtěte si, jak si sjednat pojištění fotovoltaiky a na co si dát pozor.

Proč potřebujete pojištění fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna je poměrně velká investice a jako takovou je potřeba ji chránit. Proto vám důrazně doporučujeme pojistit fotovoltaiku hned od prvního dne instalace. Nikdy totiž nevíte, co se může stát.

Fotovoltaické elektrárny jsou neustále vystaveny celé řadě vnějších vlivů a rizik. A právě proto je tu pojištění, které vás chrání před nejrůznějšími škodami, jež mohou na fotovoltaice být napáchány. Pojištění fotovoltaiky se obvykle vztahuje na přírodní katastrofy, jako jsou povodně, silná krupobití nebo bouře, dále na požáry, krádeže a většinou také na vandalismus. Kromě poškození fotovoltaiky vnějšími vlivy může také dojít k tomu, že naopak závada na fotovoltaické elektrárně poškodí dům nebo jeho okolí, a tak by pojistná smlouva měla zahrnovat i tuto možnost. 

Obáváte se, že vaši fotovoltaiku poškodí první větší krupobití? Můžete být v klidu. Kvalitní solární panely totiž leccos vydrží. Přečtěte si článek o životnosti fotovoltaických panelů.

Některé pojišťovny nabízejí pojištění fotovoltaiky, které v případě škody pokryje i ušlý zisk. To se vyplatí především majitelům větších fotovoltaických elektráren, kteří vyrobenou elektřinu prodávají.

Pokud máte fotovoltaickou elektrárnu nainstalovanou přímo na domě, počítá se do celkové hodnoty vaší nemovitosti. Když vezmeme v úvahu, že pořizovací cena výkonnějších solárních panelů se může pohybovat okolo půl milionu, hodnota vaší nemovitosti se po instalaci fotovoltaiky může zvednout i o desítky procent. Nenavýšíte-li pojistku nemovitosti o cenu fotovoltaiky, vaše nemovitost bude podpojištěná. V případě pojistné události se vám pak může stát, že vám pojišťovna vyplatí jen část peněz.

A ten hlavní důvod: pojištění fotovoltaiky vám zajistí klidné spaní. Pokud by na vaší elektrárně došlo k neočekávané škodě, pojistka alespoň zmírní její ekonomické dopady.

Jak sjednat pojištění fotovoltaiky

Pojištění fotovoltaiky je jako každé jiné. A jako u každého jiného pojištění, i v tomto případě jsou konkrétní nabídky a způsoby sjednání smlouvy u každé pojišťovny trochu odlišné. Pojďme se podívat, co všechno hraje u pojištění fotovoltaiky roli.

Máte fotovoltaiku na hlavní, nebo vedlejší budově?

Tím hlavním, na čem při pojištění fotovoltaiky záleží, je umístění elektrárny. Máte fotovoltaiku nainstalovanou na hlavní obytné budově, vedle domu, na vedlejší budově, nebo dokonce na více místech?

Fotovoltaická elektrárna instalovaná na střeše hlavní budovy spadá do pojištění nemovitosti. Ve smlouvě už by mělo být pojištění fotovoltaiky automaticky zahrnuto. Jediné, co musíte v tomto případě udělat, je navýšit pojistnou částku. Vždy je ale potřeba ověřit, že vaše pojištění fotovoltaiku opravdu kryje.

Pokud je fotovoltaika umístěna vedle domu nebo na vedlejší budově, jako je například garáž, stodola nebo kůlna, jedná se o vedlejší stavbu. Pojištění fotovoltaiky na vedlejší stavbě je o něco složitější. Je potřeba si ověřit, jak máte nastavené pojištění vedlejších staveb. Některé pojišťovny zahrnují vedlejší stavby do pojištění nemovitosti, jinde musíte fotovoltaickou elektrárnu umístěnou mimo hlavní budovu dopojistit zvlášť

A v některých případech budete muset udělat obojí – například pokud máte část fotovoltaiky na domě a část na garáži. Nezapomínejte, že to platí i pro případy, kdy je v hlavní nebo vedlejší budově jen část fotovoltaické elektrárny. Třeba když jsou solární panely umístěné na garáži, ale střídač a baterii máte v hlavní budově.

Co je u pojištění fotovoltaiky důležité

V první řadě se u pojištění fotovoltaiky zaměřte na pojistnou částku. Pojistku nemovitosti byste měli navýšit o celou (nedotovanou) cenu fotovoltaické elektrárny, abyste se vyhnuli podpojištění a problémům s krytím v případě pojistných škod.

Zejména u pojištění vedlejších staveb se může stát, že narazíte na limity pojištění. Na vedlejší budovy se nemusí vztahovat pojištění některých rizik, která jsou na hlavní budově krytá dostatečně. Nejčastěji se to týká krytí vandalismu a krádeže.

Většina pojišťoven má ve svých podmínkách klauzuli o povinnosti udržovat pojištěnou fotovoltaiku v dobrém technickém stavu. Je tím myšleno především to, že byste měli dodržovat pokyny o údržbě fotovoltaiky a pravidelně ji nechat zkontrolovat odborníkem. Ideální je provádět revizi minimálně každých 5 let.

Co si ohlídat v pojistné smlouvě

Věnujte pozornost pojištěným rizikům. Obzvlášť, pokud pojištění fotovoltaiky spadá pod pojištění vaší nemovitosti, stojí za to si celou smlouvu znovu pořádně pročíst s ohledem na vaši fotovoltaickou elektrárnu. Kryje vaše smlouva všechna rizika, která fotovoltaice hrozí? Pohlídejte si například pojištění přepětí/podpětí, technických poruch stacionárních strojů  a elektronických zařízení a další rizika, proti kterým jste před pořízením fotovoltaiky neměli důvod se pojišťovat. 

Některé pojišťovny mohou mít fotovoltaické elektrárny ve výlukách nebo požadovat, aby fotovoltaika byla ve smlouvě výslovně uvedena. Týká se to nejčastěji pojištění vedlejších staveb.

U které pojišťovny sjednat pojištění fotovoltaiky

Pokud se rozhodujete, u které společnosti pojistit fotovoltaickou elektrárnu, doporučujeme si nejprve důkladně prostudovat pravidla pro pojištění fotovoltaiky u jednotlivých pojišťoven. Vezměte v potaz umístění vaší fotovoltaické elektrárny, limity krytí i hodnotu elektrárny. 

Pravděpodobně nenajdete dokonalé pojištění fotovoltaiky, které by krylo veškerá rizika, nabízelo nízkou spoluúčast a mělo vysoké limity pojistného plnění. V některých ohledech nejspíš budete muset ustoupit a najít kompromis. Možná oželíte pojištění proti krádeži, možná se raději smíříte s vyšší spoluúčastí. Rozhodujte se podle toho, co právě vaše fotovoltaická elektrárna potřebuje – například v záplavových oblastech je rozumné připlatit si za pojištění proti živlům, ve městě naopak zvažte pojištění vandalismu.

Často je nejjednodušší fotovoltaiku zahrnout do pojištění nemovitosti u vaší stávající pojišťovny. Ale může se stát i to, že se vaše současná pojišťovna s pořízením fotovoltaiky stane nejméně výhodnou možností. Jakou pojišťovnu nakonec zvolíte pro pojištění fotovoltaiky, závisí jen na vás a vašich potřebách. 

Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny?