fbpx

Dotace na tepelné čerpadlo i fotovoltaiku?

Mám již dotaci na fotovoltaiku, je možná i dotace na tepelné čerpadlo?

Pokud jste již získali dotaci pro svou fotovoltaickou elektrárnu na rodinný dům, neobávejte se, že budete muset čelit nedostatku podpory pro tepelné čerpadlo a financovat jej sami. Ve skutečnosti je to přesně naopak. I po získání dotace pro fotovoltaickou elektrárnu můžete nadále podporovat svoji energetickou nezávislost a získat finanční podporu pro tepelné čerpadlo. Tato dotace zásadním způsobem usnadní náklady spojené s tepelným čerpadlem a navíc, pokud jste rezidentem Ústeckého, Moravskoslezského nebo Karlovarského kraje, může být tato dotace dokonce vyšší.

Pro ty, kteří nežijí v těchto třech vyjmenovaných regionech, může dotace dosáhnout až 100 000 Kč. Avšak pro obyvatele těchto tří konkrétních oblastí, kde je rozvoj obnovitelných zdrojů energie prioritou, může dotace dosáhnout až 110 000 Kč.

Tato dotace je zvláště zaměřena na rodinné domy, kde je spojení fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla zabezpečeno dalším systémem, nazývaným PV měřič. Tento měřič zajistí účinnou synergii mezi fotovoltaickou elektrárnou a tepelným čerpadlem. Díky této symbióze těchto dvou zdrojů energie budete moci nejen žádat o výhodnější dotaci až 140 000 Kč, ale také budete schopni prodávat více přebytkové elektřiny zpět do sítě. To významně urychlí návratnost vaší investice do obnovitelných zdrojů energie a zároveň zvýší vaši energetickou nezávislost.”

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do topné soustavy.

Kdo může žádat?

Kolik získáte?

Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny?