fbpx

Fotovoltaika do 50 kW bez stavebního povolení

Nový zákon o fotovoltaických elektrárnách: volnější pravidla a větší limity

V České republice jsou velké změny v oblasti solární energetiky. Vláda schválila zvýšení limitu pro instalaci elektráren na střechách rodinných a bytových domů, firemních objektů až na 50 kWp, a to bez nutnosti povolení stavebního úřadu a licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tato změna přináší řadu pozitivních výhod pro domácnosti, firmy a dokonce i majitele elektromobilů.

Česká republika zaostává za většinou západní Evropy v oblasti využití solární energie. Jedním z kroků k překlenutí této mezery jsou volnější pravidla pro instalace malých fotovoltaických elektráren. Dosud bylo možné provádět tyto instalace s minimem administrativy a razítek u elektráren o výkonu do 10 kilowatt. Od roku 2022 je hranice pro bezproblémovou instalaci fotovoltaické elektrárny až 50 kW, což je pětinásobek nynějších limitů.

Jaké výhody tato změna přinese?

Zvýšení limitu pro instalace fotovoltaiky má několik pozitivních důsledků:

  1. Rozvoj solární energetiky: Zvýšený limit otevírá cestu pro více rodinných domů a firem, aby investovali do větších fotovoltaických systémů. Tím pádem se zvýší využití solární energie a sníží se závislost na fosilních palivech.
  2. Větší úspory pro domácnosti: Větší instalace fotovoltaiky umožní domácnostem dosahovat vyšších úspor na elektřině. To je zejména atraktivní pro majitele elektromobilů, kteří mohou využít tuto energii k nabíjení svých vozidel.
  3. Budoucnost přebytků energie: Pokud bude někde vznikat během léta výraznější přebytek energie, může se tato energie prodat. To otevírá možnost pro domácnosti vytvořit si přivýdělek díky vlastní energii.
  4. Možnost rozvoje komunitní energetiky: I když jsme zatím v začátcích, existuje potenciál pro budování nezávislých energetických komunit, kde by se energie sdílela mezi sousedy a obyvateli.

Výzva pro distribuční sítě

Jedním z potenciálních problémů, který se může objevit, je kapacita distribuční soustavy. V některých oblastech už dnes dosahuje svého maxima a bez posílení přípojek budou nové fotovoltaické elektrárny obtížně připojitelné. I když se to týkalo původních maximálních hodnot instalovaných výkonů, tedy do 10 kilowatt, je jasné, že budou potřeba investice i v tomto směru. Pro majitele elektromobilů dobrá zpráva.

Kromě firem budou mít především majitelé elektromobilů prospěch z tohoto zvýšení limitu. Elektromobily mají větší spotřebu než celé domácnosti, a tak mohou bez problémů zužitkovat veškeré přebytky energie. Malé elektrárny s okamžitým výkonem 10 kWp by pro nabíjení elektromobilů určitě nestačily, a to zejména v případě plug-in hybridů s bateriemi o kapacitě kolem 17 kWh nebo elektromobilů s bateriemi klidně i 80 kWh.

Toto opatření může přinést mnoho výhod pro domácnosti, firmy a životní prostředí, zatímco i zvýší využití solární energie v České republice

Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny?