fbpx

Jaké jsou ekonomické a environmentální přínosy solární energie?

Fotovoltaika má takovou spoustu výhod, že ani nevíme, kde začít. Od ochrany životního prostředí přes energetickou soběstačnost až po výrazné úspory na cenách elektřiny. Pokud o fotovoltaice teprve uvažujete a potřebujete ve svém rozhodování tak trochu popostrčit, tenhle článek je přesně pro vás. Shrneme v něm totiž, jaké jsou hlavní přínosy solární energie – nejen pro životní prostředí, ale i pro vaši peněženku.

Co se v článku dozvíte:

Fotovoltaika ve zkratce

Fotovoltaická elektrárna využívá sluneční záření k výrobě elektrické energie. Její hlavní součástí jsou fotovoltaické panely tvořené solárními články, umístěné tak, aby se k nim dostávalo co nejvíce slunečních paprsků. 

Jakmile na solární článek dopadne sluneční světlo, excitují v něm elektrony a vytvářejí elektrické napětí. Stejnosměrný proud, který v solárním článku vzniká, se pak pomocí měniče převádí na střídavý proud, který je vhodný pro využití v domácnostech.

Fotovoltaická elektrárna může být připojena k baterii, do které ukládá nespotřebované přebytky elektřiny. Uloženou energii pak můžete využít v době, kdy slunce nesvítí a fotovoltaika nevyrábí žádnou elektřinu. 

Není divu, že je fotovoltaika čím dál oblíbenějším zdrojem elektrické energie. Díky tomu, že využívá čistou a obnovitelnou energii ze slunce, přispívá k čistšímu ovzduší, energetické nezávislosti a k udržitelné a ekologické budoucnosti pro další generace.

Solární energie je obnovitelný zdroj

Naprosto klíčovým přínosem je také ochrana životního prostředí, ke které přechod na solární energii výrazně přispívá. Jak konkrétně pomůže fotovoltaická elektrárna zlepšit životní prostředí?

  • Snížení emisí skleníkových plynů – Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu bez emisí skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý a metan. Výroba solární energie vytváří o 91 % menší znečištění CO2 než zemní plyn a o 96 % méně CO2 než výroba elektřiny z uhlí. To může výrazně snížit celkovou uhlíkovou stopu a zmírnit projevy změny klimatu a globálního oteplování. 
  • Zlepšení kvality ovzduší – Elektrárny, které využívají spalování uhlí, ropy nebo zemního plynu, na rozdíl od fotovoltaických elektráren vypouštějí do ovzduší škodliviny a pevné částice. To vede ke znečištění ovzduší, zhoršení kvality vzduchu a dýchacím problémům. 
  • Šetření vodních zdrojů – Výroba elektřiny, která je závislá na fosilních palivech nebo jaderné energii, využívá obrovské množství vody. Protože fotovoltaika ke svému provozu vodu nepotřebuje, představuje vhodné řešení zejména v oblastech, které se potýkají s nedostatkem vody.
  • Ochrana přírodních ekosystémů – Těžba fosilních paliv je jedním z hlavních důvodů narušení a likvidace existujících ekosystémů. Využívání solární energie, která nevyžaduje žádné významné zásahy do přirozených biotopů, může přispět k ochraně a zachování přírodních ekosystémů.
  • Dlouhodobá udržitelnost – A to nejdůležitější: energie ze slunce je dlouhodobě udržitelný zdroj, který se nevyčerpá, dokud svítí slunce. Množství slunečního záření se nijak nezmenšuje tím, že jej využívá více lidí, a navíc představuje poměrně předvídatelný zdroj.

Krok k energetické soběstačnosti

Fotovoltaická elektrárna je vaší příležitostí zbavit se závislosti na distribuční síti. Ať se jedná o ekonomické krize, válečné konflikty, nebo krachy dodavatelů, trh s elektřinou je neustále ovlivňován nejrůznějšími faktory. Vlastní domácí elektrárna je tak skvělý způsob, jak si v nestabilní situaci zajistit alespoň trochu klidu.

I když v našich podnebných podmínkách není možné dosáhnout s fotovoltaickou elektrárnou 100% soběstačnosti, alespoň po určitou část roku se tomu můžete významně příblížit. Se standardně velkou domácí elektrárnou si s vlastní výrobou elektřiny zcela vystačíte zhruba 4–5 měsíců v roce, což je rozhodně nezanedbatelný krok směrem k nezávislosti na distribuční síti.

Off-grid systém aneb úplná soběstačnost

Možná už jste někdy slyšeli o takzvaném off-grid nebo také ostrovním systému. Jedná se o fotovoltaiku, která se skládá ze solárních panelů, regulátoru a výkonného akumulátoru. Na rozdíl od klasické fotovoltaiky, se kterou se běžně setkáváte na rodinných domech, tento systém není připojen k distribuční síti

Ostrovní systém je tak zcela závislý na solární energii a nemá možnost při nedostatku slunečního záření pokrýt spotřebu energií ze sítě. Můžete se s ním setkat zejména na odlehlých místech, jako jsou chatové osady nebo horské oblasti, kde připojení k distribuční síti není možné.

Fotovoltaika má rychlou návratnost

Fotovoltaická elektrárna přirozeně sníží vaše každodenní náklady na energie – solární energii dostáváte zcela zdarma a elektřinu ze sítě odebíráte jen tehdy, když si nemůžete vyrobit vlastní. Průměrně tak za energie ušetříte přibližně 50 %. Pokud ale uvažujete o pořízení fotovoltaiky, nejspíš vás tolik nezajímají samotné úspory jako spíš to, za jak dlouho se vám díky nim vrátí investice do elektrárny.

Záleží na pořizovací ceně fotovoltaiky, její účinnosti, způsobu nakládání s přebytky a dalších faktorech. Zjednodušeně jde ale říct, že čím vyšší máte spotřebu elektrické energie, tím více s fotovoltaickou elektrárnou ušetříte a tím rychleji se vám cena fotovoltaiky vrátí. Průměrně můžete počítat s návratností od 2 do 10 let.

Jak vydělávat na fotovoltaické elektrárně

Pokud chcete návratnost fotovoltaiky ještě trochu urychlit, pak s ní můžete nejen šetřit, ale také vydělávat. Prodejem přebytků elektřiny do sítě můžete ročně obohatit rodinný rozpočet i o několik desítek tisíc korun

Přečtěte si více informací v článku: Připojení FVE do distribuční sítě

Zvýšení hodnoty nemovitosti

Fotovoltaická elektrárna je považována za hodnotnou investici. Fotovoltaika na střeše vašeho rodinného domu tak může výrazně zvýšit jeho hodnotu, což může v dlouhodobém horizontu také zkracovat dobu její návratnosti. A pokud je váš dům navíc vybaven systémem chytré domácnosti, jeho cena na trhu roste o to více.

Dotace snižují pořizovací náklady

Pro mnohé zájemce o fotovoltaickou elektrárnu může určitou překážku představovat vysoká pořizovací cena. U kvalitních fotovoltaických instalací se může jednat o skutečně velké investice, které mohou leckoho odradit. Pojďme se podívat na to, kolik taková fotovoltaika vlastně stojí a jak můžete pořizovací náklady výrazně snížit.

Cena fotovoltaiky je závislá na tom, jak velký instalovaný výkon zvolíte, jak chcete nakládat s přebytky i kterou instalační firmu si pro realizaci své elektrárny zvolíte (pozor na podezřele levná řešení!). V průměru se ovšem náklady na instalaci fotovoltaiky na rodinný dům pohybují mezi 350 a 600 tisíci korun.

To se může na první pohled zdát jako vysoká cena. Na pořízení fotovoltaiky ovšem můžete využít dotace, které cenu velice výrazně sníží. V programu Nová zelená úsporám můžete získat finanční podporu až 225 000 Kč

A to nejlepší? U nás se nemusíte žádostí o dotaci vůbec stresovat. Navrhneme pro vás projekt, který splňuje všechny podmínky dotace, a celou žádost vyřídíme za vás!

Má fotovoltaika nějaké nevýhody?

Najít nevýhody využívání solární energie není snadné – hlavně proto, že jich není mnoho. Abychom ale byli fér, uvedeme několik potenciálních nevýhod, které mohou někoho od pořízení fotovoltaiky odrazovat.

  • Instalace fotovoltaické elektrárny vyžaduje velkou počáteční investici. Peníze se vám sice za nějakou dobu zaručeně vrátí, ale ne každý si tak velký jednorázový výdaj může dovolit.
  • Fotovoltaika je závislá na slunečním záření. Když slunce nesvítí, panely žádnou energii nevyrábí. Tento problém je možné částečně řešit pořízením kvalitního akumulátoru.
  • Dům musí mít dostatek prostoru pro solární panely. Fotovoltaiku musí být kam umístit. To může představovat překážku pro ty, kdo nemají na střeše domu dostatek místa, a pro majitele bytů.
  • S pořízením fotovoltaiky je spojena spousta administrativy. Tento problém ale v Ilios rádi vyřešíme za vás. Součástí instalace fotovoltaiky je u nás také to, že se postaráme o veškeré papírování.

Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny na Váš bytový dům?