fbpx

Fotovoltaika za korunu aneb co zákazník musí splnit, aby dotaci dostal

Dotační program Nová zelená úsporám Light umožňuje seniorům a domácnostem s nižšími příjmy získat solární ohřev vody zdarma nebo jen s minimálními náklady. Přečtěte si, kdo má na dotaci nárok, jak o ni žádat a na co dalšího můžete v programu NZÚ Light získat příspěvek.

Jak funguje solární ohřev vody

Solární ohřev vody je systém, který využívá sluneční záření k tomu, aby v domácnosti zajistil teplou vodu. Současné solární ohřevy jsou schopny pokrýt 60–80 % spotřeby vody, a jsou tak vedle klasické fotovoltaiky pro výrobu elektřiny dalším efektivním způsobem, jak zvýšit svou soběstačnost. Solární ohřev vody může fungovat buď na termickém, nebo fotovoltaickém principu. 

Termický ohřev vody využívá solární kolektory naplněné speciální tekutinou, která absorbuje přímé i nepřímé sluneční záření. Zahřátá kapalina pak protéká přes výměník tepla, kde ohřívá vodu. Teplá voda se následně ukládá v akumulační nádrži, ve které díky dobré izolaci vydrží dlouho ohřátá.

V případě fotovoltaického solárního ohřevu vody se využívají klasické fotovoltaické panely, které nevyrábějí teplo, ale elektrickou energii. Ta následně pohání topné těleso v bojleru, čímž zajišťuje ohřev vody.

Nová zelená úsporám Light

Dotační program Nová zelená úsporám, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, pravděpodobně znáte. Můžete v rámci něj získat velmi slušné dotace, které pokryjí část nákladů na pořízení fotovoltaické elektrárny, zateplení, tepelného čerpadla a podobně. 

Možná jste ale zatím neslyšeli o programu Nová zelená úsporám Light, který ke klasickému NZÚ přibyl koncem roku 2022. Ten se zaměřuje na seniory a domácnosti s nižšími příjmy, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou a pro které investice do úsporných opatření představuje příliš vysoký výdaj. 

V současné době program NZÚ Light nabízí možnost získat dotaci ve výši až 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody. Domácnosti, které využívají solární ohřev vody, průměrně ušetří až 70 % nákladů. Jedná se tak o poměrně výraznou podporu nízkopříjmových domácností, která jim pomůže dlouhodobě snížit náklady na bydlení. 

Dotaci na solární ohřev vody můžete získat i v dotačním programu Nová zelená úsporám Standard. Na termický nebo fotovoltaický ohřev vody můžete žádat až o 45 000 Kč a na termický ohřev teplé vody s přitápěním 60 000 Kč.

Kdo může žádat o dotaci v programu NZÚ Light

Dotace z programu Nová zelená úsporám Light je primárně určena seniorům a domácnostem s nízkými příjmy, kteří si pořídili nebo teprve plánují pořizovat solární ohřev vody. Žadatelé proto musí splňovat několik kritérií:

 • Žadatel je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, ve kterém má hlášené trvalé bydliště déle než od 12. září 2022. 
 • Všichni členové domácnosti musí splňovat alespoň jeden z následujících požadavků:
  • pobírat starobní důchod 
  • pobírat invalidní důchod 3. stupně
  • pobírat v období mezi 12. 9. 2022 a podáním žádosti příspěvek na bydlení v rodinném domě, na který žádají o dotaci
 • Žadatel nesmí být omezeni exekucí nebo insolvencí. 
 • Rodinný dům nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit firma.

Co k získání dotace potřebujete

Žádost o dotaci se podává výhradně prostřednictvím online formuláře AIS SFŽP ČR. K vyplnění formuláře je ze všeho nejdříve mít potřeba zřízenou elektronickou identitu, tedy například eObčanku, NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identitu. 

K formuláři je potřeba přiložit dokument, který prokazuje splnění podmínek dotačního programu – aktuální výměr důchodu nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení. Dále je nutné přiložit potvrzení o vlastnictví bankovního účtu, na který bude dotace vyplacena, zprávu o navrhovaných opatřeních, zprávu o instalaci (pokud už byla provedena) a fotodokumentaci.

Dotační program se vztahuje na všechny systémy solárního ohřevu vody, které byly instalovány po 12. září 2022, a žádat můžete až do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Podat žádost můžete jak zpětně v případě realizovaných projektů, tak předem u opatření, která teprve plánujete realizovat – v takovém případě dostanete dotaci předem formou zálohy.

Co musí fotovoltaika splňovat

V programu Nová zelená úsporám Light můžete aktuálně žádat na fotovoltaický i termický solární ohřev vody s dobou udržitelnosti 5 let. Systém můžete rovnou využívat také k přitápění, ale nejedná se o podmínku.

Pokud instalujete fotovoltaický ohřev vody, musí být vybaven solárním regulátorem ohřevu vody nebo měničem, který využívá technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění. Fotovoltaické panely musí mít instalovaný výkon minimálně 1,5 kWp a akumulační zásobník teplé vody musí mít měrný objem minimálně 45 litrů na 1 kWp instalovaného výkonu fotovoltaických panelů. Pokud je systémem přímo ohříván váš stávající bojler, pak lze jeho objem započítat do minimálního akumulačního objemu.

Fotovoltaický ohřev vody může být připojen k distribuční síti a s jeho přetoky lze nakládat libovolně, pokud je energie maximálně využívána k ohřevu vody. Fotovoltaický systém, který pokryje spotřebu vody, a přesto bude produkovat přebytky, by ovšem stál víc peněz, než tato dotace nabízí, a tak je nepravděpodobné, že by k takové situaci došlo.

Kombinace dotací

O dotaci na solární ohřev vody v programu NZÚ Light můžete žádat i v případě, že už jste v minulosti žádali ve standardním programu NZÚ na fotovoltaickou elektrárnu. V takovém případě se ale musí jednat o dva oddělené systémy – jeden na ohřev vody, jeden na výrobu elektřiny. Nemusíte se obávat ani tehdy, když máte instalaci fotovoltaiky teprve v plánu. Pokud budou oba systémy na sobě naprosto nezávislé, můžete čerpat příspěvky z obou dotačních programů.

O dotaci v programu Nová zelená úsporám Light můžete žádat předem, aby vám byla vyplacena formou zálohy. To je dobrá zpráva pro domácnosti s nižšími příjmy, pro které by velký počáteční výdaj za instalaci solárního ohřevu představoval problém.

Stejně tak nepředstavuje problém ani to, pokud už jste žádali nebo budete žádat na jiná opatření v programu Nová zelená úsporám Light, například na zateplení fasády nebo podlah. Žádosti na různá úsporná opatření se vzájemně nevylučují.

Na co dalšího můžete v programu NZÚ Light žádat

Dotační program Nová zelená úsporám Light je navržen tak, aby seniorům a domácnostem s nižšími příjmy zprostředkoval nejen ekonomičtější a ekologičtější způsob ohřevu vody, ale také další úsporná opatření, která přispívají k úspornějšímu a kvalitnějšímu bydlení. Kromě solárního ohřevu vody můžete v NZÚ Light žádat také o dotace na následující stavební úpravy:

 • Zateplení fasády – až 150 000 Kč (6 000 Kč za běžný metr)
 • Zateplení stropu – až 50 000 Kč
 • Výměna oken – až 150 000 Kč (12 000 Kč na jedno okno)
 • Zateplení střechy – až 120 000 Kč
 • Zateplení podlahy – až 60 000 Kč

Výměna vchodových dveří – až 150 000 Kč (18 000 Kč na jedny dveře)

Potřebujete pomoc s podáním žádosti o dotaci?

Zajímá vás, zda máte na tuto nebo jinou dotaci nárok? Potřebujete poradit se získáním co nejvyšší dotace na solární ohřev vody, fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo? Domluvte si konzultaci u nás v Ilios. Rádi vám poradíme a pomůžeme navrhnout řešení, které odpovídá vašim představám. Náš tým odborníků se také postará o všechny administrativní záležitosti, abyste si své úspory a udržitelnější životní styl mohli užívat naplno.

Máte zájem o fotovoltaickou elektrárnu?