fbpx

Asymetrické střídače – proč je využít

Co jsou asymetrické střídače?

Hlavním důvodem, proč se vůbec o asymetrickém střídači píše a diskutuje, je fakt, že Česká republika je jedno z mála míst, kde se odběr energie ze sítě účtuje po jednotlivých fázích, a ne součtově jak je tomu třeba v Německu a většině evropských státech. Tento fakt je velkou nevýhodou převážně pro majitele fotovoltaických elektráren. Pokud však nevyužijí asymetrický střídač, který tuto nevýhodu vymaže.

Podrobněji si rozdíl mezi účtováním po fázích a účtováním součtově vysvětlíme na příkladu: Na střeše rodinného domu máme fotovoltaické panely o výkonu 6kWp. Panely jsou připojeny k třífázovému střídači, který je napojený na všechny tři fáze rodinného domu. V případě, že v domě není naistalován asymetrický střídač je při maximálním výkonu na každou fázi dodávána energie o velikosti 2kW. Pokud je například první fáze zatížena 4kW a ostatní pouze 1kW, tak na první fázi využijeme 2kW z FVE a zbylé dvě 2kW si musíme dokoupit od distributora. Na druhé a třetí fázi nám 2kW z FVE přebývají a tím pádem přetečou do sítě. Pokud nemáme sjednaný výkup tak nám jednoduše zmizí. Pokud výkup máme tak za ně dostaneme pár korun. Vždy je však lepší si vyrobenou energii přímo spotřebovat abychom zamezili plýtvání naší vyrobenou energií je dobré pořídit si asymetrický střídač.

Asymetrický střídač umí přesměrovat energii z jedné fáze do druhé. Smartmeter měří tok energie na patě domu a předává informace asymetrickému střídači, díky čemuž asymetrický střídač přesně ví kam a kolik energie má poslat. A teď tedy každý chce mít takový zdroj, který se přizpůsobí potřebám domu a bude schopen co nejlépe rozdělit energii ze solárních panelů tak, aby se nemuselo nakupovat ze sítě. U hybridního asymetrického střídače není problém – ten je na to uzpůsoben, a dokonce při nedostatku slunečního svitu si pomůže energií z akumulátoru.

On-grid střídač ovšem nic takového neumí a ten důvod je jednoduchý, nemá totiž k ruce chytrý elektroměr, aby se dozvěděl potřebné informace o stavu sítě mezi elektroměrovým a hlavním domovním rozvaděčem.

Proč se soustředit na třífázový asymetrický střídač?

Při smíšeném použití jednofázové a třífázové zátěže, při různě velkých zátěžích na jednotlivých fázích nebo při různých dobách spouštění spotřebičů nastává v třífázovém energetickém systému nerovnováha. V ČR je uplatňováno účtování spotřebované energie nezávisle v každé fázi. Pokud se ještě přidá požadavek na omezení exportu a střídač nemá funkci nesymetrického výstupu, problém s nevyvážeností třífázového výkonu povede ke zbytečnému zvýšení spotřeby elektrické energie. Naopak v případě, že bude hybridní asymetrický střídač efektivně podporovat asymetrický výstup, bude využití energie optimalizováno a náklady na energie budou nižší. Asymetrický střídač Vám tedy pomůže zvýšit využití vyrobené energie a tím pádem sníží návratnost investice.

Jak ušetřit náklady na elektřinu s hybridním asymetrickým střídačem?

Asymetrický střídač může distribuovat energii do každé fáze podle momentální velikosti zátěže (samozřejmě pouze v rámci svého maximálního výkonu na jednu fázi). Naopak bez této funkce bude výstupní výkon střídače omezen podle nejméně zatížené fáze tak, aby nedošlo k přetoku energie do sítě. Chybějící výkon v ostatních fázích je tedy třeba dodat ze sítě, tak aby byl pokryt odběr spotřebiče. Energii je tedy třeba zakoupit, a to i v případě přebytků výroby. Třífázový asymetrický střídač o celkovém výkonu 12kW umí dodat do jedné fáze 4kW (12/3=4). Pokud tedy vezmeme příklad z prvního odstavce, tak nám asymetrický střídač vezme z druhé a třetí fáze 2 přebytečné kW a pošle je do fáze první. Asymetrický střídač vždy jedná na základě dat ze smartmetru, a proto je nezbytně důležité, aby byl smartmeter dobře zapojen.

Jsou všechny střídače asymetrické?

Ne! Vzhledem k vysokým technickým nárokům na návrh hardwaru a složité programové algoritmy není snadné dosáhnout funkční asymetrie. Upřímně řečeno, navrhnout asymetrický střídač se 100% třífázovým asymetrickým výstupem je úspěch. Nicméně je na trhu několik výrobců, kterým se to povedlo. Mezi ně patří například systém Wattsonic, který jde nad rámec běžného. Asymetrické střídače Wattsonic generace 3. podporují třífázový asymetrický výstup až do 110 %. Wattsonic pomáhá vždy maximalizovat využití energie z panelů a tím pádem snižuje návratnost celkové investice.

Pokud tedy máte na výběr určitě doporučujeme objednat asymetrický střídač. U nás v ILIOS si můžete hned vybrat mezi 4 asymetrickými střídačiStorion, Wattsonic, HES nebo systém Growatt.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na naše obchodní zástupce, kteří jsou všichni technicky vzdělaní a rádi Vám zodpoví veškeré otázky na téma asymetrických střídačů a všeho potřebného pro správný výběr fotovoltaického systému.